A Nagyvárad környéki esperesség papjai találkoztak

0
1042
Fotók: a Nagyváradi Egyházmegye Facebook-oldala

A Nagyváradi Egyházmegye lelkipásztorai Böcskei László megyés püspök kezdeményezésére ebben az évben esperességi csoportokban látogatnak Nagyváradra, hogy megosszák egymással az elmúlt időszak lelkipásztori tapasztalatait. Ennek megfelelően február 22-én, kedden 10 órakor a Várad környéki esperesség papjai érkeztek a püspöki székvárosba, az egykori szeminárium épületébe, ahol jó hangulatú, építő felszólalásokban gazdag megbeszélésen vettek részt – tájékoztat az egyházmegye honlapja. 

Közösen megállapították, hogy a megváltozott körülmények új módszereket, formákat igényelnek. Missziós megújulásra, a plébánia lelkipásztori megtérésére van szükség, hogy visszanyerje azt a lendületet és kreativitást, amely nyitottá teszi minden jóakaratú ember számára. Fontos, hogy a lelkipásztor felismerje az idők jeleit, „rugaszkodjon neki az életnek”, ne engedje, hogy a közösség megkövüljön és elveszítse missziós jellegét. A meglévő struktúráknak és formáknak csak akkor van értelme, ha azokat az evangélium öröme hatja át.  

Bár nagyon különböző közösségeket szolgálnak, a jelenlévő lelkipásztorok egyetértettek abban, hogy szembeszállva az elkényelmesedés veszélyével és az idők jeleire figyelve találkozási lehetőségeket kell teremteni a rájuk bízott lelkek számára. A szinodális út kapcsán kiemelték, hogy a világi munkatársakat, egyháztanácsosokat, hitoktatókat motiválni kell, be kell őket kapcsolni a plébánia életébe, elevenen tartva az egyház missziós lendületét.

A megbeszélés a püspöki palotában elköltött szeretetvendégséggel ért véget.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye