Személyesen kísért lelkigyakorlatot tartanak Kolozsváron

0
972
Fotó: Claudia van Zyl/Unsplash.com

A kolozsvári Manrézában (Tudor Arghezi u. 2. sz.) március 3. és 6. között személyesen kísért lelkigyakorlatot tartanak. A szervezők hangsúlyozzák: péntek délutántól vasárnap délutánig tartó alkalmon nem lehetséges részleges részvétel.

A meghirdetett lelkigyakorlatot jezsuiták és az Ignáci Lelkiségi Központ által képzett szerzetesek és világiak fogják kísérni.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérnek Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban az a finom érzék, melynek segítségével meg tudja különböztetni, mi az, ami életében az Isten vágya szerinti vagy azzal ellentétes. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe. Életét egyre több öröm és szeretet járja át.

A lelkigyakorlaton napi 3-5 imaidő az imában való következetességet szolgálja, az állandó nyitottságot. A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja azt a személyes teret Isten és ember között, ahol az ige átformáló ereje megtapasztalható. Ennek kibontása és mélyítése történik meg a lelki kísérővel való beszélgetésben, ami abban is segít, hogy az imádkozó ember az Isten körüli saját pályáján maradjon.
A lelkigyakorlat része a természetben töltött idő, amely az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja. A teljes csend a figyelem mélyülését, a jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja, és egyben segíti a többi lelkigyakorlatozó egyéni útjának tiszteletben tartását is.

A szervezők a meghirdetett lelkigyakorlatot azoknak ajánlják, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, illetve fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várnak, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat is hívják, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni az Úrban, szeretnék éleszteni szívükben az egykor megtapasztalt tüzet, és újraizzítani életük üszkösödő részeit.

A március eleji eseményre február 20-áig lehet jelentkezni a Google-űrlap kitöltésével. A hétvége anyagi vonzata 350 lej, amely a szállás és teljes ellátás díját is tartalmazza.
A programon való részvétel oltás igazolványhoz vagy a patikákban, legkésőbb az esemény előtt 24 órával elvégzett akkreditált (negatív) teszthez kötött.

Érdeklődni az erdelyilelkigyakorlat@gmail.com címen lehet.