Legyünk Istennek munkatársai mindnyájan: nővérek és laikusok egyaránt

Laikusok napja a piarista nővéreknél

0
988
Fotók: Szatmári Egyházmegye

Laikus munkatársaikat, önkénteseiket és jótevőiket szentmise keretében köszöntötték a piarista nővérek február 12-én, szombaton a nagykárolyi Celestina Anya Oázis kápolnájában.

Néhány nappal Gemma Donati mennyei születésnapja után köszöntötték munkatársaikat, önkénteseiket és jótevőiket a piarista nővérek, mindazokat, akik készségesen osztoznak karizmájukban. Boldog Celestina Donati és testvére, Gemma testvérként nőttek fel, és később sem távolodtak el egymástól, bár eltérő volt jellemük, és életútválasztásukban és törekvéseikben is különböztek. Két hívő nő, akiknek különböző volt a hivatásuk, de közös a céljuk: az életüket a szeretet szolgálatában, a kicsinyek iránti odaadásban, Istennel egyesülve akarták élni.

A szentmisében a szerzetes nővérek hálát adtak a rájuk bízott gyermekekért, a nevelésükkel együtt rájuk bízott feladatokért, és mindazokért, akik osztoznak velük munkájukban. Az Úr segítségéért fohászkodtak, hogy szeretetben növekedhessenek fiatalok és felnőttek egyaránt, a különbözőségeik ellenére együttműködő lélekkel, közösen végezhessék szolgálatukat, mindenki a saját életállapotának megfelelően és tehetsége szerint, de közösen, a Szentlélek sugallatának engedelmeskedve. Mindennapi feladataik között egyesülnek abban a szenvedélyükben, hogy megélik a piarista nevelői karizmát. A gyermekek szemébe nézve, kézen fogva őket, együtt segítik őket abban, hogy a gyermekek és fiatalok megtalálják személyes útjukat, azon bátran elindulva egy szebb és értékesebb jövő alkotó részeseivé váljanak. Ez a feladat, amelyet a jó Isten bízott mindannyiukra, ebben osztoznak velük munkatársaik, önkénteseik, jótevőik.

„A jó embereket arról ismered meg
Hogy jobbá lesznek
Ha megismered őket. (…) De ők egyúttal
Jobbá teszik azt, aki rájuk néz
és Azt, akire néznek.
S nem azáltal, hogy betevő falathoz
Vagy a fényre segítik,
inkább Azért, mert tudjuk: élnek ők, s a világot Megváltoztatva használnak nekünk.“

(Bertolt Brecht: Dal a jó emberekről, Garai Gábor fordítása).

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök prédikációjában így bátorított minden jelenlévőt: „Szép hagyománnyá kezdett válni, hogy Gemma Donati halálának az évfordulóján megköszönik a nővérek a laikus testvérek munkáját, amivel az ő karizmájuk megélésében a segítségükre vannak. A legszebb köszönet és a legszebb hála a szentmise. Egymást nemcsak segítve, hanem egymásért imádkozva is folytathassák azt a munkát, amit Isten dicsőségére végeznek. A mai evangélium egy nagyon érdekes mozzanatot rejt magában. Ugyan a kenyérszaporításról több helyen is hallunk az evangéliumban, de csak ebben a részben van az, amikor Jézus imádkozik és hálát ad a mennyei Atyának, a kenyeret és a halat nem ossza szét az emberek között, hanem odaadja a tanítványainak és azt mondja: ti osszátok szét. Nagyon kedves ez a finom megjegyzés. Azért kedves, mert utal ez egy kicsit a nővérek gyakorlatára is. Amikor megkapták ezt a karizmát az alapító anyától, minden karizma a Szentlélektől van, a Szentlélek adta Boldog Celestina Donatinak, ő pedig tovább adja a leányainak, a nővéreknek. Celestina anya nem akarta kisajátítani a Szentlélek ajándékát saját magának, meghívta a nővéreket, hogy osztozzon velük. De a nővérek sem akarják megtartani a Szentlélek ajándékát saját maguknak, hanem megosztják a mennyei kegyelmet laikus testvéreikkel. S azok a jótevők mind, akik támogatják a nővérek munkáját, ők is részesülnek ebben a karizmában.”

A püspök kitért arra, hogy a munkatársak hite nem csak abból áll, hogy rácsodálkoznak a nővérek munkájára, hanem melléjük állnak. A főpásztor szerint „mindenki, aki hitét cselekedetekbe tudja önteni, aki elkezd dolgozni azért, amiben hisz, az már munkatárs. Olyan csodálatos dolog, hogy mi is részesei lehetünk annak a kegyelmi ajándéknak, amit a nővérek megkaptak hivatásuk folytán. Mi is részesei lehetünk, de nemcsak a kegyelemnek, hanem a munkának is. Isten megteremtette a világot és megteremtette az embert, hogy munkálkodjon benne. Legyünk Istennek munkatársai mindnyájan: nővérek és laikusok egyaránt. Így lehet részünk a nagy mű kegyelmi többletének a gyarapításában, s közben mi magunk is gyarapodunk általa” – mondta a püspök.

A szentmisét online is követni lehetett a piarista nővérek Facebook-oldalán.

Forrás: Tóth Borbála SchP beszámolója alapján/Szatmári Egyházmegye