Európában csökkent, de Ázsiában és Afrikában nőtt a keresztények és szerzetesek száma

0
856
Illusztráció: Pexels

A Vatikán közzétette a 2022-es Pápai Évkönyvet, illetve az egyház statisztikai adatait, amelyek a 2020-as évre vonatkoznak. Kiderült: Ázsiában és Afrikában emelkedik a megkereszteltek aránya, ugyanakkor világszinten kevesebb a püspök és a pap, de nő az állandó diakónusok létszáma. A női szerzetesek egyre kevesebben vannak.

A napokban megjelent Pápai Évkönyvből kiderül, hogy egy metropóliát illetve két püspöki székhelyet hoztak létre 2021-ben. Az Egyházi Statisztikai Évkönyv (Annuarium Statisticum Ecclesiae) a 2020-as év adatait vizsgálta a 2019-es évvel összevetve, globális perpsepktívából. A felmérés alapján 1344 millióról 1360 millióra nőtt a megkereszteltek száma 2019 és 2020 között. Ez 16 millió főnyi emelkedést jelent, ami azt jelenti, hogy 1,2 százalékkal nőtt a világon a keresztények száma. A világ összlakosságának növekedéséhez mérve a katolikusok számaránya változatlanul 17,7 százalék körül mozog. A növekedés azonban jelentősen eltér kontinensenként. Ázsiában 1,8 százalékkal nőtt a katolikus hívek száma, Afrikában 2,1 százalékkal több a keresztény, míg Európában csupán 0,3 százalékkal emelkedett a számuk. Továbbra is Afrikában nő a leginkább a katolikusok számaránya. Egyébként Amerikában él a világ összes katolikusának 48 százaléka, 28 százaléka pedig Dél-Amerikában.

Nincs elég pap, de több a diakónus

A 2019-es évhez képest enyhén csökkent a püspökök száma: 5364-ről 5363-ra. 2020 végére a világon összesen 410 219 egyházmegyés, illetve szerzetes pap működött, ez több mint négyezer pappal kevesebb mint 2019-ben. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest Észak-Amerikában és Európában csökken a számuk, Afrikában és Ázsiában azonban emelkedik. Egyelőre a legtöbb pap Európában és Amerikában él. A papok és a hívek számának összevetéséből egyértelműen kiderül, hogy nem elegendő a papi hivatások száma a lelkipásztori feladatok ellátására.

Pozitív változás viszont, hogy világviszonylatban nőtt az állandó diakónusok száma. A lakosság nem egyenlő arányban nő az egyes kontinenseken, ezért a lelkipásztorok hiánya nem általánosítható, annál is inkább, mert azt az ellátandó területek nagysága is befolyásolja. 2019-ben az állandó diakónusok 48 238-an voltak világszerte, egy évvel később 48 635 a számuk, ami közel egy százalékos emelkedést jelent. A legdinamikusabban az amerikai földrészen nőtt az arányuk, míg például Európában enyhén csökkent. A nem papi szerzetesi hivatások tekintetében enyhe növekedés tapasztalható: 50 295-ről 50 569-re nőtt a számuk. Afrikában körülbelül egy százalékkal, Ázsiában közel három százalékkal, míg Európában 4 százalékkal emelkedett a szerzetes testvérek száma. Amerikában ehhez képest 4 százalékos, Óceániában pedig 6 százalékos csökkenést mutattak ki e tekintetben.

A statisztikák szerint erőteljesen csökken a szerzetesnők száma: globálisan 1,7 százalékkal, ami azt jelenti, hogy 2019-ben 630 099-en voltak, egy évvel később pedig 619 546-an. A legtöbb szerzetesi hivatás Afrikában és Ázsiában születik, míg Európában (-4,1 százalék), Amerikában (-2,8 százalék) és Óceániában (-5,7 százalék) drasztikus visszaesést tapasztaltak. A papi hivatásra készülők száma is csökkent, kivéve Afrikát, ahol 2,8 százalékkal többen járnak nagyszemináriumba. Európában, Amerikában és Ázsiában, de főként az öreg kontinensen számottevő a csökkenés: 4,3 százalékkal kevesebb a szeminarista.

Gedő Ágnes / Osservatore Romano

Forrás: Vatican News