Tíz éve az akolitusi, lektori szolgálat útján

0
2240

Tíz éve végezte képzését egyházmegyénkben a világi akolitusok, lektorok és lelkipásztori munkatársak első évfolyama. Ez alkalomból tapasztalatcserével egybekötött találkozót szerveztek Gyergyószentmiklóson, amelynek alaphangját az elmúlt tíz év megünneplése adta.

A jelenlevők beszámoltak az elmúlt évek történéseiről, megosztották jó és rossz tapasztalataikat, együtt örültek egymás sikereinek, és új ötleteket merítettek egymástól. A végzettek egyharmada tudott megjelenni személyesen, néhányan pedig üzenetben küldték el beszámolójukat és jókívánságaikat.

A végzett munkatársak többségének lehetősége nyílt a saját közösségében arra, hogy adottságainak legmegfelelőbb feladatokat lássa el akolitusként és munkatársként. A legtöbb akolitus a betegek elsőpénteki felkeresésében segít, valamint a szentségek felvételére való felkészítésben, a szentségimádások vezetésében és az áldoztatásban. De van olyan akolitus is, aki egyházközségi feladatai mellett egyházmegyei missziós munkát is végez szemináriumok és imacsoportok szervezésével. Van, aki a hittanórák és betegek látogatása mellett felnőtt kórust és gyerek-szkólát vezet, zenei tehetségét is kiaknázva.

Öröm volt hallani, hogy a női munkatársak is megtalálták a helyüket a plébániákon, és igyekeznek a helyi közösség szükségleteire választ adva tevékenykedni. Ilyen módon született imacsoport a fiatalkori öngyilkosságok megelőzésére olyan közösségben, ahol sok volt az öngyilkosság. Más egyházközségben a nehéz sorsú családokra figyelt fel a női munkatárs, és ezek rendszeres felkeresésében, segítésében találta meg hivatását. Van, aki a kórházpasztorációban helyezkedett el, a képzésen kapott oklevelet hasznosítva.

A személyesebb hangvételű beszámolók után közös munkára hívta meg a jelenlevőket Portik-Hegyi Kelemen főesperes, a képzés házigazdája. A szinodális útról szóló rövid bemutató után kiscsoportokban válaszolták meg a konzultáció első két kérdését. A találkozó hálaadással és közös falatozással zárult.

A lelkipásztori munkatársképzést az előző években elvégezte már három évfolyam: 2010-2012. között Gyergyószentmiklóson 26 munkatárs, 2013-2015. között pedig Marosvásárhelyen 28 résztvevő, 2016-2018 között Székelyudvarhelyen 41 résztvevő végezte el a képzést. A végzettek közül nyolc különböző plébánián 18 akolitust és egy lektort avatott fel ünnepélyesen a főpásztor, valamint 15 lelkipásztori munkatársnak adott eddig megbízást.

A pasztorális iroda évente szervez számukra továbbképzést, amely egyben a tapasztalatcsere, a kapcsolatépítés és bizonyos értelemben a szupervízió helye is, ahol megoszthatják tapasztalataikat, örömeiket és nehézségeiket, és egykori tanáraiktól eligazítást kérhetnek a kényes helyzetekben.

Fotók: Csergő Csilla