Együtt járni a szinodális úton

0
1307


Sepsiszentgyörgyön is bekapcsolódtak a Szent József-templomban a medjugorjei imacsoport szervezésében február elsőcsütörtökén a szinodális útba, amit Ferenc pápa hirdetett meg a Szent Péter-bazilikában tavaly október 10-én, amikor megnyitotta a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Csont Ede tusnádi plébános homíliájában ismertette a szinodális folyamatot, majd a közösség imádkozott a folyamat sikeréért.

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke a szinodális út főegyházmegyei szakaszának felelős koordinátorává Csont Ede tusnádi plébánost nevezte ki. Ezért hívta meg a medjugorjei imacsoport Csont Ede tusnádi plébánost, hogy ismertesse a szinodális folyamatot a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban február 3-án.

Az ünnepi szentmisén, amelyet Ilyés Imre segédlelkésszel együtt mutatott be, öt kérdéskört járt körül, ami a szinódusnak is témája.
1. Milyen élményeid vannak az egyházzal? 2. A hit megtartó erejét egyénileg és közösségben tapasztalhatjuk meg. Mit jelent ez számodra? 3. Mit tennél, hogy együtt menjünk Isten felé a közös úton? 4. Milyen az az egyházi közösség, amelyhez szívesen tartoznál? 5. Mit tehetnénk azokért, akik eltávoztak az egyháztól?

A „szinódus” ősi szó az egyház hagyományában, azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. A szinodalitás azt a sajátos stílust jelöli, amely az egyház életét és küldetését jelenti: Isten népe együtt vándorol és abba a közösségbe gyűl, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a Szentlélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot.

Regina nővér üzenetét tolmácsolva jelenleg zajlik a közös ima február 4-12. között az online térben és mindenütt, ahol bekapcsolódnak, a szinódusi út megtalálásáért, az azon való elindulás bátorságáért. A közös imára hívó videókat a RomKat.ro portálon és más közösségi felületeken követhetim, amelyek a közös munkára, az úton való együtt haladásra imával és imában hívnak, indítanak.

A mostani püspöki szinódus a tizenhatodik, eredetileg 2022 októberére tervezték. Mint oly sok mindennek, a pandémia ennek is átírta a forgatókönyvét, kiderült, hogy csak 2023 októberében tudják megrendezni. Így ez a szinódus kétéves folyamattá alakul át azzal a céllal, hogy az egyházmegyéknek legyen ideje és lehetősége Rómába juttatni az emberek tényleges benyomásait, gondolatait és igényeit. „A mostani szinódusi útnak az a célja, hogy mindenki szóhoz juthasson, egyetlen hívő se érezze úgy, hogy senkit nem érdekel, mit gondol.”

Józsa Zsuzsanna