Szerzetesek együtt a szinodális lelkiségért

0
1897

Napra pontosan egy éve találkoztak először online módon a négy egyházmegyében tevékenykedő magyar szerzetesek, hogy ilyen módon is megünnepelhessék a megszentelt élet napját. A járványügyi helyzet szülte megoldás a korlátok mellett is új lendületet és perspektívát adott a találkozónak, amely az idén a szinodális útban való elmélyedést tűzte ki célul. A február 1-jén tartott online találkozóra belépett nővérek és testvérek egy rövid előadással hangolódtak rá a témára, majd kiscsoportos beszélgetésekben osztották meg egymással reflexióikat.

Ferenc pápa a szinodális út meghirdetésekor megnevezte azokat a kísértéseket, amelyek megakaszthatják a szinodalitás folyamatát az egyházban. A formalizmus, az intellektualizmus és a mozdulatanság kísértése fenyegethet minket, ha nem engedelmeskedünk a Szentlélek hangjának. Jó lenne átvilágítanunk az egyházképünket és engednünk, hogy a Szentlélek rákérdezzen az egyházról, klerikus és laikus szerepeinkről és státusainkról alkotott vízióinkra. Néha a valóságot figyelmen kívül hagyva szállunk el a teológiai fejtegetések felhőibe, és szükségünk van arra, hogy a Lélek lerángasson az alázat talajára. Nem elegendő csupán intellektuális igényeinket kielégíteni teremtésvédelmi előadásokkal, miközben az elültetett fákért nem vállalunk felelősséget és elfelejtjük megöntözni azokat. Számos mérgező mondatot használunk, de a fejlődni akaró egyházi életünk útjában talán ez áll leginkább: „mindig így csináltuk”.

Ferenc pápa arra kér minket, hogy azért imádkozzunk, hogy „ne hígítsuk fel a próféciát”. Mi, szerzetesek különösen is szívünkön viseljük ezt a kérést, hiszen életünknek csak akkor van létjogosultsága, ha minden kényelmetlensége ellenére is éljük a prófétai lelkületet.
A szinódus egyházmegyei szakaszára megjelölt tíz konzultációs témára reflektálva a csoportbeszélgetésekben felismertük, hogy egy mélyebb folyamatra szeretnénk vállalkozni, hogy valóban szólhasson a Lélek hozzánk és általunk. Ezért egy hónapos imádságos reflexió után ismét találkozni fogunk, hogy megosszuk egymással felismeréseinket. Nem a végeredmény a lényeg, hanem maga a folyamat. A szinódus lényegét a közlött és meghallgatott szó szoros egysége adja. Ferenc pápa álma, és a mienk is, hogy a meghallgatás egyházává váljunk. A szinódus folyamata „hallgatni Istent, hogy vele együtt halljuk meg népe kiáltását; hallgatni népét, amíg összhangba nem kerülünk azzal az akarattal, amellyel Isten megszólít minket”.
A meghallgatás gyakorlása az alázatosok útja, akik felvállalják, hogy olykor kényelmetlen dolgokat is hallanak, de Isten erre a kenózisra, kiüresedésre hív minket. Ahogyan Simeon és Anna prófétaasszony várakozását megjutalmazta az Úr, úgy mi is reméljük, hogy szemlélődő-reflektáló várakozásunkat beteljesíti a szerető Atya. Ebben a reményben és a hála érzésével zárult az online szinodális szerzetesi találkozónk.

Homa Ildikó sss