Ifjúsági lelkészek összerázója Székelyudvarhelyen

0
2972
Fotók: FIF

Egy népszerű mondás szerint létre kell hozni bizottságokat, hogy a döntések ne születhessenek meg. Ez különösen érdekes, néha talán mosolyogtató mondásunk az ifjúságpasztorációban. Többen tudják, keményen harcolunk az ellen, hogy programjainknak lehetőleg a „szaga” se az irodából és az íróasztaltól induljon el. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a múlt év végén nevezte ki a főegyházmegye különböző részeire a kerületi, néhány kerületet pedig összevonva a körzeti ifjúsági lelkészeket, akik az ifjúsági főlelkésszel egyeztetve végzik munkájukat.

Hogyan végezzék a nagy kiterjedésű egyházmegyében az ifjúsági lelkészek a munkájukat, hogy az valóban gyümölcsöző tudjon lenni mind Csíkban, mind Gyergyóban? Vagy éppen Háromszéken, de nem szabad elfeledni Marosvásárhely környékét sem, és természetesen ott van Dél-Erdély, vagy éppen Zsíl-völgye. Mi van a kezükben eszközként és milyen cél mentén haladjanak?

Ezen kérdések témakörében szervezte meg az ifjúsági lelkészek találkozóját a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) 2022. január 26. és 28. között Székelyudvarhelyen a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A rendezvény neve Teljes Szívvel Clerical, hiszen a meghívást elfogadva a szolgálatot és a küldetést csak teljes szívvel lehet és szabad megélni, munkálni.

A rendezvény mottója: Nem vagy egyedül. Ez azért is fontos, mert ma, amikor őrült hajsza van mindenért, nagyon sok ember, vezető, családos, sőt a pap is érezheti magát egyedül, miközben a tenni akarásból ki sem látszik. Az ifjúsági lelkészek nincsenek egyedül, elsősorban velük van Isten, de egymásra és az ifjúsági lelkészségre is számíthatnak. Fontos annak a kultúráját is fel-, illetve kiépíteni, hogy merjünk egymásra számítani, kérdezni, alkalomadtán segítséget kérni és – miért is ne? – az örömöket, elért eredményeket közösbe tenni és annak örülni!

Az együtt megélt napok fő célja, hogy kialakuljon a csapatszellem, de sikerült megünnepelni a kinevezést is, hogy az ifjúsági lelkészek megbízatást, küldetést kaptak. Csapattörvényeket fogalmaztak meg, ez főleg azért fontos, hogy tudják, mikor jó, sőt a legjobb, amit tesznek! Nem elég tenni, azt jól kell tenni, és azt látni, sőt láttatni is szükséges.

Szó volt a körzetek, kerületek erejéről vagy éppen gyengeségeiről és kihívásairól. Nincs egységes recept, majdnem minden kerület számára más és más forgatókönyvet kell írni és azt alkalmazni. Fontos tudni felismerni az idők jeleit: tanítani és tanulni megállás nélkül. Ahol van küldetés és szolgálat, ott van felelősség is, ezt látni és arról számot adni is kell. Végül a leleményesség, azaz a kreativitás: addig élünk, amíg megújulunk, ezt pedig a fiatalok különösen szeretik, ennek ereje és jövője van. Legyen ilyen megújuló a gyulafehérvári főegyházmegyében az ifjúságpasztoráció is.

Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész