Találkoztak a Szatmári Egyházmegye egyháztanácsosai

0
1388

Erdődhegyen találkoztak a Szatmári Egyházmegye plébániáinak egyháztanácsosai január közepén. A Püspökség Világiak Irodája által minden évben szervezett találkozójának idei témája a Gondviselés volt. A jelenlévő ötven egyháztanácsost Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök köszöntötte, majd megszentelte a Domus Helga Winter Közösségi Házat.

Ft. Simon Attila előadó a Szentháromságos Isten gondviselésének különböző megnyilvánulási formáit tárta a hallgatóság elé: Isten személyes törődését – Izajás próféta szavait hozta fel példaként: „Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy.” (Iz 43,1); valamint felidézte Isten Ábrahámmal kötött szövetségét, ahol az Úr azt az ígéretet adja Ábrahámnak, hogy neki és utódainak adja azt a földet, ahol most még idegenként tartózkodik (vö. Ter 17,8).

Lepedus István, a Világiak Irodájának referense „Isten vezet a történelem alakulásában” címmel tartott témafelvezetésében arra a kérdésre kereste a választ, hogy van-e ésszerűség a történelemben, illetve milyen értelmes tervet valósít meg a történelem az egyének hétköznapjaiban.

Míg az Ószövetségi kép alapján Isten jutalmazza vagy bünteti a népét a történelmi eseményekben, Jézus rámutat, hogy Isten a hétköznapokban, a valós történelmi időben az emberrel együtt szenved a megpróbáltatások idején.

A Gondviselés szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, helyes döntés esetén, képesek felemelni az embert.

A program folytatásaként az egybegyűltek a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat lépéseivel ismerkedhettek meg, kibontva a három kulcsszó tartalmi elemeit: „közösség, részvétel misszió”. Az előadást kiscsoportos beszélgetés követte, ahol a jelenlévő egyháztanácsosok olyan kérdésekről beszélgettek, mint: kik vannak peremhelyzetben az egyházban, mi segíti a bátor és felelősségteljes felszólalást, hogyan támogatja az ima és a liturgia a szeretetközösség épülését és hogyan valósul meg a társfelelősség a plébániák életében.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye honlapja