Búcsús szentmise Kézdivásárhelyen

0
3213

Zsúfolásig megtelt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templom csütörtökön, január 20-án, amikor is az egyházközség templomának búcsúünnepét ülték. A búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Balla Imre marosvásárhelyi segédlelkész volt.

Az ünnepi szónok igehirdetésében kiemelte: közel 800 év távlatából esztergomi Boldog Özséb közelebb vihet Istenhez, hiszen ő a lelkiélet nagymestere. Boldog Özséb életpéldáját kiemelve egyértelművé tette: a lemondás, az önátadás az, ami átjárta a szent életét.

Lemondani a világ dolgairól, ezáltal növekedni az Istennek ajándékozott önátadásban. Ennek formái közt találjuk a mindennapi böjtöt, az önmegtagadást, amely a lelki élet szükséges velejárója.

A mai keresztény embernek a növekedést, az Istenben való bővelkedést kell választania az önmegvalósítás, önkiteljesedés helyett. A Hiszekegy elimádkozása után a szentmise a szokásos módon folytatódott. A hívő közösség együtt kérte esztergomi Boldog Özséb közbenjárását, pártfogását és segítségét.

A szentmise végén Kovács Péter plébános megköszönte az ünnep előkészítését, a sok segítséget. Külön köszönetet mondott Balla Imrének, aki elvállalta az igehirdetés magasztos szolgálatát. A búcsús szentmise a himnuszok eléneklésével zárult.

A szentmisén egyházzenei szolgálatot teljesített a Boldog Özséb felnőtt- és gyermekkórus.

Olasz Béla

Fotó: Kajtár Zsolt