Szinodális megbeszélést tartottak a temesvári püspökség alkalmazottainak részvételével

0
1301
Együtt haladnak a szinodális úton. Fotók: Temesvári Egyházmegye

A nyitott szívvel történő meghallgatás fontosságát is hangsúlyozták január 17-én, hétfőn a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának keretében szervezett első találkozó résztvevői, amelyen a Temesvári Római Katolikus Püspökség alkalmazottai vettek részt. A jelenlévk, négy kisebb csoportra felosztva a püspöki hivatal négy termében gyülekeztek, a megbeszéléseket Pál József Csaba főpásztor, Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorációs püspöki helynök és Lauš Nikola püspöki irodaigazgató vezette.

A találkozón a résztvevők a szinodális folyamat kézikönyve által javasolt első két témát vitatták meg: társakként az úton; meghallgatás. A megbeszélés a szinodális imával kezdődött.

„Ez a szinódus a következő alapvető kérdést teszi fel: A szinodális egyház az evangélium hirdetése során »együtt halad«. Hogyan történik ez az »együtt haladás« ma a helyi egyházban? Milyen lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk »együtt haladásunkban«?” (PD, 26)

A szinodális Vademecum által javasolt kérdések mellett a találkozó résztvevői a következőket emelték még ki:

– Az egyházban és a társadalomban egymás mellett járunk ugyanazon az úton.

– Találjuk meg a valódi egységet egyházunkban.

– Mivel a katolikus egyház egyetemes, valamennyien egy közösséget alkotunk. Hogyan értelmezzük a gondoskodást, a törődést, amellyel a felebarátaink felé kell forduljunk?

– Hogyan fejlődik a hitéletünk?

A csoporttagok közül többen hangsúlyozták az őszinteség, a nyitottság, az egyház és a püspökség iránt érzett felelősség, az együttműködés, valamint a nyitott szívvel történő meghallgatás fontosságát.

A temesvári püspökség alkalmazottai számára szervezett szinodális találkozók februárban és márciusban folytatódnak.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája