Visszatekintő az ünnepi pillanatokra

0
1807
Pásztorjáték. Fotók: Boldog Özséb-plébánia

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia ifjúsági csoportja aktívan jelen van az egyházközség életében, azonban a december hónap még inkább teret adott a szolgálatnak. Már november közepétől heti rendszereséggel tanulták a pásztorjáték szereplőinek szövegeit. A hajnali roráté szentmiséken való részvétel segítette az előkészületet, majd a karácsony előtti kilenc napon át tartó Szentcsalád-járás fokozta a felkészülés méltóságát. A karácsony esti pásztorjáték előadása, a szegények részére kihordott 150 szeretetcsomag méltó előkészületet jelentett az ünnepre. Egymás megajándékozására is sor került. A fiatalok képes beszámolóval emlékeznek az elmúlt időszakra.

A mai világban az ünnep elavult és értékét vesztette, csak a külsőségekre adnak az emberek. Minden megvan: tiszta ház, drága ajándékok, de mit sem ér ez az ünnep igazi jelentése nélkül. Visszaemlékezve az ifjúsági csoport előtti éveinkre, hiába, hogy szüleinkkel jelen voltunk minden pásztorjátékon és szentmisén, mi is így éltük meg a karácsonyt. Úgy gondoljuk, hogy a csoport által ébredtünk rá az igazi értékére és valódi jelentésére.

A hajnali szentmisék segítettek a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére. Reggelenként a fáradtságot mellőzve, lelki feltöltődésben volt részünk, nemcsak a mise hangulata, hanem a hittanteremben töltött idő által is. A rorátéval kezdett napjaink tapasztalatunk szerint mindig jobban, örömtelibben és pozitívabban teltek. Az elmúlt évek során többször is megajándékozhattuk az egyházat a pásztorjáték közreműködőiként, akárcsak idén is. Minden próba boldog pillanatokat hozott az életünkbe, és egyre jobban tudatosult bennünk, hogy mennyire hálásak vagyunk az ifjúsági csoportért.

Az előkészülethez hozzájárultak a tisztelendő úr és plébános úr kiemelkedő, felemelő prédikációi, amelyek mélyre hatoltak, és szálakat mozgattak meg bennünk. Visszatekintve a decemberre, meghittebb hangulat járta át lelkünket. Hála van a szívünkben elsősorban a jó Istenért, hogy egyszülött Fiát küldte közénk, és mindazért, amit megtapasztalhattunk és átélhettünk.

Bándi Blanka és Marthi Kriszta ifisek