Elhunyt Czol Ernő kántor-karnagy

0
2294
Forrás: nagybánya.ro

Január 13-án, hosszú betegeskedés után elhunyt Czol Ernő, a nagybányai Szentháromság római katolikus plébánia nyugalmazott kántor-karnagya. A szatmár megyei Mezőfényen született, ott végezte az elemi iskolát, zenei tanulmányait később a gyulafehérvári kántoriskolában folytatta. Teológia és német szakot végzett a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, majd szakmai tapasztalatot Linzben szerzett. Kántori tevékenységét Nagybányán a Krisztus Király-plébánián kezdte, majd 1997-től a Szentháromság-templom kántora. Élete során rengeteg időt szentelt az ifjúság zenére nevelésére, kórust vezetett, zeneműveket írt, koncerteket szervezett, ifjúsági énekeskönyvet is írt.

Halálhíréről nagyobbik fia így írt a közösségi médiában:

„Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14, 18-19) Kedves barátaim! Fájdalommal értesítlek benneteket, hogy édesapánkat, Czol Ernőt, az ő neve napján magához szólította az Úr, akit hivatásával élete utolsó napjaiban is állhatatosan szolgált. Meglévő betegsége miatt az elmúlt héten kórházi ápolásra szorult, ahonnan rövid időre, melyet családja körében tölthetett, haza került. Tegnap azonban ismét kórházba került, ahol állapota sajnos válságosra fordult, és elhunyt.

Czol Ernő temetési szertartása 2022. január 15-én 13.00 órakor lesz a Szent Rozália kápolnában. 

Tavaly készített részletes interjút Czol Ernővel itt olvashatnak.