Építeni és újraépíteni! – Visszatekintés a tasnádi egyházközség elmúlt évére

0
1180
A tasnádi bibliatábor záró szentmiséje a még felállványozott templomban. Fotók: A tasnádi plébánia Facebook-oldala

A tasnádi római katolikus plébánia 2021-ben az építésre és az újraépítésre koncentrált. Ezek a célkitűzések két fontos szinten is megvalósultak: újult és szépült templomunk belseje, valamint épült és erősödött közösségünk is. A templom hosszú ideje tartó renoválása mozaikszerűen történt, elsősorban a szűkös anyagi keretek miatt. 2021-ben viszont látványosan felgyorsult a folyamat: szentestére a falak, oltárok frissen festett, renovált szépségükben adtak otthont a kis Jézus születését együtt ünneplő közösségnek. Óriási eredmény ez, hála a hívek adományának, a Magyar Állam finanszírozásának a Bethlen Gábor Alapon keresztül, valamint a helyi tanács és a kultuszminisztérium támogatásának.

Épül és szépül a zenei szolgálat is, Fejér Mátyás gyergyóalfalvi származású kántor és zenepedagógusnak köszönhetően. Tehetsége és odaadása mellett tudása is biztos táptalaja a minőségi szolgálatnak, hisz a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum elvégzése után zenepedagógusi diplomát is szerzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. Szeptember óta lassan verbuválódik a kórus, és a hittanosok is sokat énekelnek. Emellett citeraoktatást is vezet négy, kisiskolásokból álló csoport számára. A betlehemes előadást karácsony első napján az ő játékuk is gazdagította.

Régi utakon, de új lendülettel szervezték meg az év folyamán a közösségi eseményeket is. A plébánia nőszövetsége idén is megtartotta a már hagyományossá vált kirándulását a hittanos gyerekek számára. Ez alkalommal Nagybányára látogattak, ahol Szmutku Róbert nagybányai plébános jóvoltából megcsodálhatták az ásványtani múzeum értékeit. Nagyon jó alkalom volt kirándulásra, városnézésre, új barátságok születésére és csapatépítésre.

2021. augusztus 23–27. között immár második alkalommal rendezték meg a tasnádi bibliatábort. Az újratervezés volt a tábor fő témája, amit a minden nap előadott kerettörténet ihletett. A tábort 60 gyermek vidámsága aranyozta be, ehhez pedig a szervezők fáradtságot nem ismerve tették hozzá munkájukat. A napi programokat a KOEN által készített bibliatáboros füzet alapján állítottuk össze: minden napot imával kezdtünk, amit dicsőitő énekek tanulása követett. Később a kerettörténet előadására került sor, amely egy nyaralni induló család kalandos útját mutatta be, amelyet minden ember Istenhez vezető kátyús, kanyargós, de igaz útjának allegóriájaként lehetett értelmezni. Így tehát a családot kalauzoló GPS a keresztény ember életében nem más, mint a Szentírás. Ezt követően minden napra jutott egy bibliai történet, amit különböző korosztályokra lebontva, kiscsoportokban dolgoztak fel a gyerekek csoportvezetőikkel együtt. Ezt a tevékenységet uzsonna követte, végül pedig a napi bibliai történethez kapcsolódóan kézműves foglalkozásra került sor. Bátran kijelenthető, hogy ezen a táboron Isten áldása volt, hiszen mind a gyerekeknek, mind a szervezőknek lelki töltődést nyújtott.

Keresztény focikupát szerveztünk ebben az évben is, bár az előző évekhez képest sokkal kevesebb csapat részvételével. Még a téli hideg beállta előtt, november 3-án a sport közösségteremtő élményét tapasztalhattuk meg közösen a fiatalokkal.

Advent harmadik szombatján nem maradhatott el a várva várt adventi gyerek- és ifjúsági nap sem. Idén a világjárványra való tekintettel szűkebb körnek, a hűséges hittanosoknak szólt a gazdag tevékenységekből álló program. A plébánia keretén belül működő nőszövetség vezetésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a plébánia hittantermében. Itt a kisebbek színes karácsonyfadíszeket, míg a nagyobbak természetes anyagokból miniatűr betlehemest készítettek. Ezt követően Fejér Mátyás kántor és az ifjúsági zenész fiatalok irányításával és hangszeres kíséretével adventi és karácsonyi énekeket tanultak a gyerekek. Délután hat órától a résztvevők csatlakoztak a plébániatemplomban megtartott ünnepi gyertyagyújtás eseményéhez, ahol a tanult énekekkel gazdagították a szép szertartást. Meglepetésvendégnek is örvendhettek a gyerekek, hiszen Szent Miklós köszöntötte és meg is ajándékozta az egybegyűlteket.

Hálával és köszönettel tartozunk minden gyermekért, szervezőért, segítőért és támogatásért. Ezek közül szeretnénk kiemelni a Bethlen Gábor Alap támogatását, amely anyagi hátteret biztosítva járult hozzá egész éves programjaink megvalósításához. Külön köszönet illeti Ozsváth József tasnádi plébánost, aki nyitottságával, aktív jelenlétével és példamutatásával bátorítja közösségét, valamint Czumbil Bernadette áldozatos munkáját, akikkel közösen „álmodhattuk meg” ezeket a programokat.

Forrás: Gózner Artúr hitoktató/Nagyváradi Egyházmegye