Számvetés az idei vízkereszt ajándékairól

0
1531
Vízkereszt a Szociális Testvérek Társaságának kiemelt ünnepe, Gábor Csilla SSS beszélt erről a Szent Mihály-templomban. Fotó: Laczkó Vass Róbert

A Szociális Testvérek Társaságának alapítója, Slachta Margit 1974-ben e napon, január 6-án költözött át az örökkévalóságba. Földi élete során is kiemelt ünnep volt vízkereszt ünnepe: az év elején, ezen a jeles napon tette közzé a politikai és közéleti prioritásokat kijelölő programbeszédeit pártja, a Keresztény Női Tábor számára, e napon ajánlotta az új esztendő munkáját és törekvéseit Isten kegyelmébe. Emellett ma hirdették meg a Szociális Testvérek Társasága alapításának 2023-as centenáriumára való készületi év kezdetét. Gábor Csilla szociális testvér, egyetemi tanár, akadémikus a kolozsvári Szent Mihály-templomban a vízkereszti szentmise előtt beszélt minderről.

Egyedülálló érzés ma itt állni, számbavenni a közösségünknek adatott számos kegyelmi egybeesést. Vízkereszt, más néven epifánia, így a karácsonyi ünnepkör vége fele, az időszak teológiai és liturgikus tanítását valamiképpen összefoglalva, az üdvösségtörténet új fejezetére irányítja a figyelmünket: arra, hogy Isten az ő egyszülött Fiában megjelent közöttünk.

A Szociális Testvérek Társaságának alapítója, Slachta Margit számára földi élete során kiemelt ünnep volt a mai: az év elején, ezen a jeles napon tette közzé a politikai és közéleti prioritásokat kijelölő programbeszédeit pártja, a keresztény Női Tábor számára, és ajánlotta az új esztendő munkáját és törekvéseit a köztünk megjelent Isten segítő, inspiráló kegyelmébe. Hogy Margit testvér 1974-ben éppen ezen a napon költözött át az örökkévalóságba, az a Gondviselés kedves szimbolikus jelzése: az általa elvégzett munka megpecsételése. Nekünk, szociális testvéreknek pedig megerősítés, bátorítás az egész társadalomhoz szóló küldetésünk beteljesítésére.

Nem véletlen, hogy azóta ezen a napon a küldetésünket, szolgálataink sokféleségét is ünnepeljük hálás szívvel, vagyis azt a módot, ahogyan (a betlehemi csillag iránymutatását követve) igyekszünk jól végezni munkánkat a legkülönfélébb területeken.

Idén ez a kettős – egyházi és közösségi – ünnep további kegyelmi ajándékokkal gazdagodik. Központi elöljárónk, Kővári Magdolna testvér éppen ma hirdette meg alapításunk jubileumának készületi évét, így az előttünk álló esztendőben lehetőségünk lesz méltó módon felkészülni a Szociális Testvérek Társasága születésének 2023-as centenáriumára.

Ugyan tavaly decemberben történt, de jelentőségét csak most kezdjük megérteni, és ezután lesz módunk igazán feltárni: az emigrációban meghalt és az Amerikai Egyesült Államokban, Buffalóban eltemetett Slachta Margit testvér hamvai végre hazatérhettek Magyarországra. A Fiumei úti sírkertben való újratemetéssel az első női parlamenti képviselő életműve, a nők, a szegények, az üldözöttek méltóságának védelmezője és jogaik szavatolásának fáradhatatlan, meg nem alkuvó munkása előtt tisztelgett állam és egyház. Az újratemetés és annak körülményei a szociális testvérek nagy családja számára a fentiek mellett a közösségi karizma elevenségének és aktualitásának jele, nehéz pillanatokban erőt adó momentuma is volt, lesz.

Itt Kolozsváron pedig a mai ünnepen még egy jó okunk van örülni és hálásnak lenni: több év megszakítás után újra együtt lehetünk a gyönyörűen felújított Szent Mihály-templomban, abban az istenházában, amely az 1930-as évektől kezdve mind a mai napig tanúja, helyszíne a szociális testvérek imájának, szolgálatának, olykor látható, máskor észrevétlen jelenlétének a Szent Mihály-plébánia életében.

Ennek a múlton és jelenen átívelő, reményeink szerint a jövőbe mutató és azt építő egységnek, összetartozásnak konkrét – és valljuk be: megrendítő – kifejeződése a testvérek egykori anyaházából származó oltár és ambó, amely, láthatjuk, harmonikusan illeszkedik a liturgikus térbe, szakrális és esztétikai érzékünket egyaránt megörvendeztetve.

„Suscipe Sancte Pater”, áll az oltáron a felajánló fohász. Suscipe Sancte Pater: ahogyan testvéreink kérték Istent naponta annak idején, hogy fogadja el szolgálatukat, áldozataikat, örömeiket és fájdalmaikat, úgy kérjük mi is mindannyian, fogadja el és áldja meg valamennyiünk odaadását, jóra irányuló erőfeszítéseit.

Gábor Csilla SSS

Fotók: Laczkó Vass Róbert