Ferences ki mit tud

0
1771

Kedves VI−X. osztályos diákok! Játékra hívtunk ez év júniusáig. Célunk, hogy játékos feladatok által közelebb hozzuk a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különösen az erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. Itt olvashatjátok a decemberi játék lehetséges megfejtéseit, illetve a januári tematikát és a feladatokat.

A decemberi feladatok megoldásaihoz a következőket lehetett írni:

1. Nézz, kérdezz, olvass utána és sorolj fel néhány, ugyancsak közismert áhítatgyakorlato(ka)t, ünnepe(ke)t, amelyek szorosan kötődnek a ferences rendhez – vagy azért mert a ferencesek terjesztették el, vagy pedig azért, mert ezek mélyen ennek a lelkiségnek a hagyományában gyökereznek.

Például:

  • Szentháromság ünnepe – Szent Ferenc, Szent Antal, Duns Scotus János, Sienai Szent Bernardin és a magyar ferences, Temesvári Pelbárt is hangsúlyt fektet ennek terjesztésére, méltó megünneplésére.
  • Jézus Szent Nevének tisztelete – az I. H. S. és a Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntés eredete – Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Kapisztrán Szent János, Sienai Szent Bernardin, Porto-Maurizzioi Szent Lénárd.
  • A Szeplőtelen fogantatás ünnepe – Duns Scotus János ferences érvel először mellette, 1263-tól ferences ünnep, 1708-tól parancsolt ünnep a világegyház számára.
  • A keresztúti ájtatosság – jeruzsálemi eredetű, legismertebb terjesztője Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes.
  • A 7 tizedes rózsafűzér – 1422-re eredeztethető vissza, majd 1515-től kapott pápai jóváhagyást.
  • A Boldogságos Szűz látogatásának ünnepe, más néven Sarlós Boldogasszony – július 2.
  • A Boldogságos Szűz eljegyzésének ünnepe – január 23.
  • A Boldogságos Szűz szüleinek – Anna és Joáchim – ünnepe – július 26.

VAGY – ha az 1-es számú feladat nehéznek tűnik, helyette itt egy másik:

Milyen egyházi böjti alkalmakat, előírásokat, gyakorlatokat ismersz? (Sorolj fel legalább kettőt!)

Nem kötelező, de a szerda és különösen a pénteki nap böjti alkalom, azaz húsmentes étkezés.

Kötelező/szigorú böjti nap: hamvazószerda és nagypéntek. Ezen a napon háromszor megengedett az étkezés, ebből egyszer a jóllakás.

Minden böjti alkalom magába foglal néhány kivételt, felmentést, amely folyamán, vannak, akik mentesülnek a megtartása alól: pl. kiskorúak, betegek, utazók stb.

2. Készíts egy közvélemény-kutatást arról, hogy a környezetedben élők számára mit jelent a karácsony ünnepe? (Minimum három személyt kérdezz meg – akár a saját álláspontodat is megoszthatod J.)

Köszönjük a sok-sok ügyes véleménycsokor összegyűjtését és megküldését.

+ kérdés: Amennyiben úgy érzed, hogy szeretnél egy kis plusz pontot szerezni, íme egy bónusz kérdés:

Hol van az Erdélyi Ferences Rendtartomány jelölt- és növendékháza?
(Egy egyszerű magyarázat: amikor valaki elhatározza, hogy ferences szerzetes szeretne lenni, először jelöltként, majd növendékként tekinthet be a kolostori és szerzetesi élet mindennapjaiba. Ez Erdélyben hol is van?)

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány jelölt és növendékháza Szászsebesen van, Gyulafehérvártól 15 kilométerre. Térjetek be, ha arra jártok.

Íme, a januári hónap tematikái, feladatai: ferences szentek, boldogok

Kit tisztel a Katolikus Anyaszentegyházunk szentként vagy boldogként? Miért lényeges, hogy életpéldájuk ne merüljön homályba sok száz év után sem? Hogyan ismerhetjük meg őket, hogyan követhetjük életszentségüket? Hiszünk-e abban, hogy ők már a jó Isten társaságában vannak, elnyerve méltó jutalmukat, és közbenjárnak értünk?
A 800 éves ferences nagycsalád igen csak gazdag úgy a férfi, mind a női, de a ferences harmadrend boldoggá és szentté avatott tagjait illetően is. A ferences szentek és boldogok között nemcsak papok és laikus testvérek vannak, hanem sok másfajta területen szolgált személyek is. Mondhatni méltó, illő és hasznos is, hogy szentjeink, boldogjaink életét ismerjük.
Magyar nyelven, interneten is elérhető, alapvető irodalom ebben a témában: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára. Budapest 2002. Itt rákereshettek, olvasgassatok bele, akár az év minden napján! Vagy a magyarországi Ferences Világi Rend oldalán, a Napi ferences szent címke alatt elolvashatjátok a napi szent életrajzát: http://www.fvr.hu/index.php/napi-ferences-szent.

Feladat:

1. Nézz, kérdezz, olvass utána és sorolj fel néhány, olyan személyt (legalább ötöt), aki a ferences nagycsalád valamely ágához tartozva élt, majd később boldoggá, szentté avatták.

2. Kérdezd meg a plébánosodat és/vagy a kántort/hitoktatót, hogy ki az ő kedvenc/kedves ferences szentje és miért épp ő?

+ kérdés: Amennyiben úgy érzed, hogy szeretnél egy kis plusz pontot szerezni, íme egy bónusz kérdés:

Nagyon sok templomban szokásban van, hogy a keddi nap folyamán egy ferences szenthez imádkoznak, majd azt követően, főleg rendi helyeken jótékonykodás történik a rászorulókkal.
Kicsoda ez a szent, akit ily nagy buzgalommal tisztelnek, nemcsak ferences körökben?
(Segítségként eláruljuk, hogy ő az elveszett dolgok megtalálója, vagyis hozzá fohászkodnak nagyon sokan és nem hiába, ha valami elvesztődik…)

A megoldásokat postán (Oficiul Provincial al Franciscanilor – Ferences ki-mit tud játék, Mun. Cluj-Napoca, str. Emile Zola, nr. 4, 400112, jud. Cluj) vagy emailben az ofmjatek@gmail.com címekre várjuk. Elég csak az egyikre beküldeni.

Beküldési határidő: minden hónap 30. napja.

Örömteli kutakodást és sikerélményt kívánunk!

A ferences nagycsalád szentjeinek és boldogjainak közbenjárására legyen Istentől megáldott új évben részetek!