Az erdélyi örményekre is áldást adott Budapesten az örmény pátriárka

0
1795

XXI. Rafael Péter örmény pátriárka december 20-án Magyarországra érkezett, háromnapos látogatása során többek között liturgiát mutatott be a budapesti Orlay utcai Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely örmény katolikus kápolnában december 21-én. A pátriárka külön kiemelte: az erdélyi örmény családokra áldását adja (videóval, az áldás pontos magyar fordításával).

Az első világháború után Erdélyből nagy számban áttelepült örmény szertartású katolikusok számára 1922-ben alakult meg a budapesti Örmény Katolikus Egyházközség; az első lelkipásztorokat a velencei mechitaristák küldték. 1934-ben a bécsi mechitaristák vették át a magyarországi örmény katolikusok lelkigondozását az esztergomi érsek főpásztori joghatósága alatt.

Rafajel Minászjánt, Kelet-Európa örmény katolikus ordinariátusának (Örményország, Grúzia, Oroszország, Ukrajna) érsekét választotta meg szeptember 23-án 21. pátriárkává a Rómába összehívott örmény katolikus püspöki szinódus. A frissen megválasztott katolikosz-pátriárka XXI. Rafael Péter néven foglalta el a Bejrúthoz közeli Bzommárban lévő pátriárkai széket.

A december 21-i budapesti pátriárkai liturgia óörmény nyelven folyt. Az evangéliumot Fülöp Ákos plébániai kormányzó olvasta fel magyarul, Krikor Badichah, a római Pápai Örmény Kollégium rektorhelyettese, az Orlay utcai közösség régi barátja pedig örményül. Az örmény nyelvű beszédeket Garaguly István tolmácsolta a népes hallgatóságnak.

XXI. Rafael Péter pátriárka homíliájában arra hívta fel a figyelmet: nem sok van hátra Jézus születésének ünnepéig; a karácsonyt vételezi elő a liturgia.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen reggel az örmény diákokkal találkozva a jászolban fekvő Jézusról elmélkedtek, most az égből alászállott Jézusra tekintünk. A szentáldozásban Jézus megszületését ünnepeljük: kinyitjuk előtte az ajtót – fogalmazott Rafael Péter pátriárka. – A szívünk lesz az a barlang, ahol megszületik.

A jelenlévők megismerhették a szép örmény karácsonyi köszöntést is, amely a negyvennapos karácsonyi időszakban szokott elhangozni: „Krisztus megszületett és megnyilvánult!”, amelyre a válasz: „Áldott a Krisztusnak megnyilvánulása!”

„Az utolsó áldást minden erdélyi örmény családra adom” – hangsúlyozta XXI. Rafael Péter pátriárka. „Az én imádságom veletek együtt, hogy Isten áldása teljes legyen, és bőséges legyen rajtatok”.

Kedves Hívek!
Ezt az “Oltalmazd népedet” kezdetű imádságot és áldást, amit most fogunk elvégezni, az erdélyi teljes örmény közösségre, az örmény családokra, az ő gyermekeikre és szeretteikre adom, mindenkire, azokra is akik itt vannak, s azokra is akik távol.
Következésképp ez a Szent Liturgia, amelynek alkalmával veletek együtt imádkozunk, a ti kéréseitekkel összhangban és az én kedvemmel és kívánságaimmal összhangban az, hogy a háromságos Isten áldása legyen bőségesen és szüntelenül rajtatok.
Oltalmazd népedet, Krisztus Istenünk, szent és drága kereszted védelme alatt békességben; mentsd meg a látható és láthatatlan ellenségtől. Tedd méltóvá, hogy hálaadással dicsőítsen téged az Atyával és a te Szentlelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (Fordította: Garaguly István)

A liturgiát követően a pátriárka a lelkészség közösségével ünnepelt a kápolnához tartozó „emeleti teremben”, ahol többek között magyar–örmény nyelvű liturgikus könyvvel ajándékozták meg – a kereszténység örményországi felvételének 1700. jubileumi esztendejében jelent meg először Magyarországon az örmény szertartás szerinti liturgia teljes szövege örményül, fonetikus átírással és magyar fordításban; Guzsik Tamás kéziratainak felhasználásával szerkesztette Zsigmond Benedek.

December 21-én a pátriárka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) kezdte a napot, ahol a 2016-ban alapított Armenológiai Tanszéken tanuló diákokkal találkozott. A hallgatók többsége, 27 diák örmény származású, ők az Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak program révén vehetnek részt magyarországi képzésben.

Az angol nyelvű Örmény tanulmányok/Armenian Studies képzés a Történettudományi Intézet specializációja; a tanszéket 2021 októberi látogatása alkalmával áldotta meg XXI. Rafael Péter pátriárka. December 21-i látogatásán Fodor György dékán fogadta, jelen volt az intézmény több oktatója, köztük Őze Sándor intézetvezető, Kovács Bálint tanszékvezető, valamint negyven örmény, illetve magyar diák. A találkozón a Pázmányon tanuló örmény diákok kérdéseket tettek fel, többek között a vallások és felekezetek közötti párbeszédről, a nézetkülönbségek feloldásának módjáról – számolt be az eseményről a PPKE sajtószolgálata. – A pátriárka válaszainak visszatérő üzenete volt, hogy egy az Úr, egy a Krisztus, egy a Megváltó, a békétlenséget mi magunk, emberek keltjük. „Ne tegyél széthúzást oda, ahova Isten isteni dolgot helyezett” – mondta a pátriárka.

Rafajel Minászján még érsekként Magyarországon járt 2021. szeptember elején: szeptember 4. és 8. között Budapesten tartották – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal párhuzamosan és ahhoz kapcsolódva – az európai keleti katolikus püspökök éves találkozóját, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében. 

Forrás: Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

Fotó: Anka Mártha