Segédanyag az adventi készülethez otthonainkban −advent 4. vasárnapjára

0
2486
Illusztrációk: Pixabay

Az advent négy hetét a várakozás és a készület jellemzi: Jézusra várakozunk és a vele való találkozásra készítjük lelkünket, a lelki megújulás vágyával és a szolgáló szeretet tetteivel. Az alábbiakban ötleteket adunk, amelyek segíthetik az otthoni, egyéni vagy közös családi készületet.

Advent negyedik hetének témája: találkozás
A hét szentírási mottója: „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neked” (Lk 1,45).

Hogyan készüljünk egyénileg?

Szentírási rész:  Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!” (Lk 1,39-45)

ELMÉLKEDÉS

Az advent Isten útja felénk, de ugyanakkor a mi utunk is Istenhez, egészen a vele való találkozásig. Az előző három hétben igyekeztünk elcsendesedni, ráhangolódni és felkészülni az Istennel való találkozásra, annak tudatában, hogy egy igazi találkozás megváltoztathatja az életünket. Az evangéliumban számos Krisztussal való találkozásról olvasunk, amelyek mind felemelnek, áldást hoznak és gyógyítanak. Egy igazi Istennel való találkozás örömmel és szeretettel tölti meg a szívünket, és arra indít, hogy ezt a szeretetet sugározzuk mások fele is, mint ahogy Mária esetében látjuk.

GYAKORLATOK:

Tegyük fel a kérdést: Isten szeretetét sugárzom-e mások fele a találkozásaimban? Fel vagyok-e készülve az Istennel való találkozásra? Készen állok-e arra, hogy életem főszereplőjévé tegyem Krisztust?
Határozzuk el, hogy keressük az Istennel való igazi találkozás lehetőségét!

Hogyan készüljünk közösen a családban?

Adventi koszorúnkon meggyújthatjuk a negyedik gyertyát. A gyertyagyújtásra lehetőleg szombat este kerüljön sor, amikor kint már sötét van. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy legyen ez igazi ünnep. A koszorút tegyük az asztalra. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk el a fényeket a szobában. A kezdőének után meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

ÉNEK
Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke
Jöjj el, édes Üdvözítő!

SZENTÍRÁSI RÉSZ felolvasása: Mik 5,1−4a; Zsolt 79; Zsid 10,5−10; Lk 1,39−45

BESZÉLGETÉS: Megbeszélhetjük szabadon, hogy mi a felolvasott szentírási rész üzenete számunkra, hogyan tudjuk ezt megélni az adventi időben. Felolvashatjuk az elmélkedést, megbeszélhetjük azt is.

IMA: imádkozhatunk saját szavainkkal.

Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jó cselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jó cselekedeteket megvalósítani. (A listát saját ötletekkel kiegészíthetjük.)

Jó cselekedetek:
Felhívok vagy üzenetet írok valakinek, akit elhanyagoltam.
Meglátogatok valakit, akit már régen nem látogattam meg.
Ma örömet okozok azoknak, akikkel találkozom (egy mosollyal, kedves szóval, dicsérettel, apró gesztussal).
Közösen barkácsoljunk apró díszeket (vagy süssünk mézeskalácsot, aprósüteményt), ezekből ajándékcsomagot készíthetünk egy, a járvány miatt nehéz helyzetben levő család számára.