Böjte Csaba szeretetösvénye jegyeseknek, házasoknak Petőfi nyomán

0
1506
Fotó: Bodó Márta

Jövő évre Petőfi-emlékévet hirdetett a magyar kormány, és ha már a nagy nemzeti költőnk feleségével, Szendrey Júliával Erdélyben ismerkedett meg, miért ne lehetne Erdélyben egy önismereti, lelki túrára épülő ösvényt kialakítani házasulandóknak és házasoknak egyaránt? – Böjte Csaba így gondolkodott, az ötletből pedig már valóság lett: Székelyhídon szeretetösvény készült, készül. Azért, hogy az odalátogatók megértsék: nem szabad elsietni a nagy döntést.

Petőfi Sándor Erdélyben, Erdődön ismerkedett meg nagy múzsájával, Szendrey Júliával, ott is házasodtak össze, ebből kiindulva és a 2022-es évre meghirdetett Petőfi-emlékév margóján született meg Böjte Csaba ötlete a szeretetösvényről. Böjte atya, akinek a szárnyai alatt lassan megszámlálhatatlan gyermek nőtt fel, úgy látja: különösen zavaros és nehéz a mai fiataloknak a párválasztás. Úgy látja, sokszor kapkodnak, elsietik esetleg a házasságot, talán emiatt is gyakori napjainkban a válás vagy az állandó konfliktus a párok, házastársak között, ez az ösvény pedig elmélyíti az ön- és egymás megismerésében azokat, akik össze kívánják kötni az életüket, de azoknak is nyújt újdonságot, akik kicsit felélesztenék közös életüket, párkapcsolatukat.

„Petőfi szerelmi életében is voltak zsákutcák, Székelyhídon is udvarolt egy szeretett nőnek, annak viszont a férje igen rossz néven vette ezt, aztán megismerkedett Szendrey Júliával, akihez vagy negyven szerelmes verset írt. Több mint egy évig udvarolt neki, először kosarat is kapott, de végül Júlia is beismerte érzéseit a költő iránt, a házasság megköttetett. Ez inspirált a kilenc állomásos, jegyesoktatásra alapuló, tanfolyamszerű út létrehozására. Székelyhídon, ahol gyermekvédelmi központunk is van a városi strand mellett, szerelem tanösvényt kezdtünk kialakítani, amit szeretnénk, hogyha egészen Koltóig érne, ahol a Petőfi-Szendrey házaspár töltötte mézesheteit” – magyarázza Csaba testvér. Ugyanakkor az ösvény nem csak a fiatal házasulandókat szólítja meg, de a már házasságban élők, sőt az idősebb párok is kaphatnak az úton önismeretre, lelki, kapcsolati felfrissülésre való lehetőséget. Például ezüstlakodalom előtt állóknak kiváló lehetőség lesz visszagondolni arra, hogy anno Isten házában mit és miért is fogadtak meg egymásnak.

A kibeszélés lehetősége

Böjte atya Bagdy Emőke szavaira hivatkozva hangsúlyozza, hogy a 21. századi ember érzelmi analfabetizmusban szenved: nehézséget okoz sokaknak az érzelmeik megfogalmazása, a szavakba öntése még inkább. Pedig az érzelmek kommunikálásának igénye ott van mindannyiunkban, erre is jó bizonyíték a ferences szerzetes tapasztalata: egy mise alkalmával megkérdezte a híveket, hogy kapott-e a társától szerelmes verset, szöveget, a templomban pedig csend volt a válasz, szinte senki nem jelentkezett, de arra a kérdésre, hogy szeretne-e ilyesfajta üzenetet, akár egy sms-t kapni, a kezek szinte mind a magasba lendültek.

„Igény van arra, hogy egymás iránti érzelmeinket, ragaszkodásunkat kifejezzük, ehelyett azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az anyagiak megkeresésére, és már nem marad időnk egymásra. A mi ösvényünk kilenc állomása önismerettel kezdődne, de folytatódna olyan kérdésekkel és azok megválaszolásával, hogy vajon jól ismerem-e a társamat, vagy hogyan tudnám valóban, mélyebben megismerni. Az udvarlás is fontos szerepet kap a túra során, de a döntések is külön állomást kapnak: miből áll egy döntési folyamat. Úgy látom, hogy a mai ember sokszor csak sodródik a mindennapokban, élete alakulása során sok döntése mögött nincs tudatos elhatározás. A leánykérés is állomást kap éppen ezért: itt azt tárgyalhatjuk meg, hogy miért fontos anyóssal, apóssal beszélni, kérdéseket tisztázni. De az a kérdés is előkerül, hogy miért fontos felkészülni a templomi szertartásra, miért fontos egyáltalán a készülődés, hogyan kezdődik jól egy házasság. Ebben a párok segítségére lehet az az oltár és feszület, ami előtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia örök hűséget fogadott egymásnak” – részletezi a ferences szerzetes. A költő és múzsafelesége több mint hat hétig tartózkodtak Koltón az esküvő után, a mézeshetek kérdése éppen ezért ugyancsak helyett kapott a szeretetösvényen.

Sokszor feltesszük a kérdést, hogy napjainkban miért nagyobb a válások aránya, mint néhány évtizeddel ezelőtt? A ferences szerzetes hangsúlyozza: az együttélésnek is megvannak a maga szabályai, amelyek nagy részéről azonban mára megfeledkeztek az emberek, kicsit ezekről letörölhetik a port a párok, akik végigjárják ezt az ösvényt, amely feleleveníti az évszázadok óta bevált közös élettel kapcsolatos normákat, amiket jó, ha átgondolnak, átelmélkednek a fiatalok, és ennek fényében hozzák majd meg a nagy döntést.

„Ha valaki egy életen át tartó házat akar építeni, nem csak spontánul nekiáll a téglák összerakásának, hanem előbb gondolkodik, vizsgálódik: mit bír meg a talaj, mekkora terület áll rendelkezésére, százféle engedély nélkül még csak neki sem lehet fogni az építkezésnek. A tartós épületek átgondolt, alaposan megtervezett munkák. Életünk legnagyobb beruházása, a családalapítás is ugyanúgy körültekintést, tervezést, mély elgondolást igényel, nem lehet pillanatnyi hangulatra, elhamarkodott döntésre alapozni” – fogalmazza meg Böjte atya. Az ösvény kialakítása során, elmondása szerint a legnehezebb a telek beszerzése volt, mára már azonban a kilenc állomás oszlopai is elkészültek, szép székelykapuval. Több mint egy hektárnyi területen elterülő parkot kell elképzelni, amit úgy alakítanak ki a végső formájára, hogy egyfajta játékos párkapcsolati iskola legyen. Az egyes állomások ösztönzik majd a párokat arra, hogy egymás iránti érzelmeiket akár rajzban, akár szóban vagy írásban kifejezzék. A túra szervezésében, lebonyolításában egy jegyespár fogja segíteni az érdeklődőket. A tervek szerint biciklis vándortábort is kihelyeznek majd Székelyhídra, amelynek segítségével majd Koltóig le lehet tekerni bicikliúton. Tehát nem csak reklámtábla-szerű állomásokra kell gondolni, hanem akár egy egyhetes önismereti és jegyes-felkészítői táborra. Az első túrával megvárnák a kellemesebb, tavaszi időt, de az érdeklődők már jelentkezhetnek Böjte Csaba e-mail-címén: bojtecsabaofm@gmail.com.