Személyi változások, megbízatások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

0
11276
Papszentelés Gyulafehérváron

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2021./XI. számú körlevelében tette közzé az egyházmegyét érintő személyi változásokat és megbízatásokat. A körlevél arról is tájékoztat, hogy az ifjúsági főlelkész előterjesztésére kerületi ifjúsági lelkészeket nevezett ki. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Székeskáptalan működési szabályzatát 2021. szeptember 29-én, a székeskáptalan védőszentjének, Szent Mihály főangyal főünnepén hirdette ki és rendelte el az érsek. A székeskáptalan javaslatára tiszteletbeli kanonok címet adományozott a székeskáptalan kiérdemesült tagjainak. 2021. november 16-án Kovács Gergely érsek kinevezte az új székeskáptalant, személyi összetételét a körlevélben olvashatják.

Személyi változások

 • 2021. december 1-jétől Becze Lóránt szentkatolnai lelkészt kérésére a főpásztor felmentette eddigi beosztásából és kinevezte kosteleki plébániai kormányzónak.
 • 2021. december 1-jétől Potyó Ferenc pápai prelátust az érsek kinevezte szentkatolnai plébánosnak. Köszöni szolgálatkészségét.
 • 2022. január 15-től Bodor Attila kudzsiri és alvinci plébánost felmentette plébánosi beosztása alól és – a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán betöltött társult oktatói státusának megtartása mellett – elengedte a Göttingeni Georg-August Egyetem Teológia Karára vendégkutatóként posztdoktori kutatások végzésére, amelyet az eddigi tudományos tevékenységei elismeréseként az Alexander von Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíjjal támogat.
 • 2022. január 15-től Veres Stelian gazdasági igazgatót jelenlegi tisztségei megtartása mellett Kovács Gergely érsek kinevezte kudzsiri és alvinci plébánosnak. Köszöni szolgálatkészségét.

Kerületi ifjúsági lelkészek

A főegyházmegye fiataljainak lelki nevelését szem előtt tartva, az ifjúsági főlelkész előterjesztésére Kovács Gergely érsek az alábbi kerületi ifjúsági lelkészeket nevezte ki:

 • Buciuman Gheorghe-Traian a Gyulafehévár-Szeben-Fogaras körzetben.
 • Pantea Tibor OFM a kolozs-dobokai és belső-szolnoki főesperesi kerületekben.
 • Şcheianu Ciprian-Iosif a Zsil-völgyében.
 • Guia Laurean Hugó OFM az alcsíki és felcsíki főesperesi kerületekben.
 • Takó István a kovászna-brassói főesperesi kerületben.
 • András Csaba SJ a maros-küküllői főesperesi kerületben.
 • Tamás Barna a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben.
 • Olasz Béla a kézdi-orbai kerületben.
 • Pasca Szilárd a gyergyói kerületben.