Engedni Istent Istennek lenni!

0
1551

Böcskei László váradi püspök rendelkezése nyomán 2020. szeptember 1-től Szűcs Attila Bihardiószegről Szilágycsehbe került, feladata Zsibó és Sülelmed ellátása is. Szűcs Attila jubiláns lelkipásztor Bodó Márta kérdéseire válaszol.

Mi volt szenteléskor a jelmondata, és huszonöt év után ma milyen jelmondatot érez magához közel?

A szentelésre választott jelmondatom: Szeressetek tettetés nélkül (Róm 12,9).

A mostani jelmondatom: Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem (Filippi 4,13).

Beszéljen a papi pályája huszonöt évének meghatározó élményeiről, sikerekről, kudarcokról…

Papi pályám legmeghatározóbb mozzanatai a helyezések. Most a nyolcadik helyemen szolgálok. Az új helyszínek, körülmények és emberek mindig kihívást jelentettek, de sokat alakultam általuk. 

Sikerként könyvelem el a hosszú éveken át szervezett nyári gyermek- és ifjúsági táborokat. 

Kudarcként éltem meg, amikor rajtam kívüli okból nem tudtam eljutni egy haldoklóhoz. 

Sokat tanultam a németországi helyettesítések alkalmával az ottani paptestvérektől és hívektől. 

Mi jelenti papi élete legörömtelibb mozzanatait?

Nagy örömmel tölt el a szentmise bemutatása, a prédikálás, gyóntatás és az emberek meghallgatása.

Az eltelt huszonöt papi évének hogyan fogalmazná meg a legfőbb tanulságát?

Életem tanulsága: engedni Istent Istennek lenni! 

Mik a legnagyobb kihívások ma a lelkipásztor számára?

Számomra ma a legnagyobb kihívás úgy lépést tartani a rohanó világgal, hogy az örömhírt mindig hitelesen hirdessem.

Miből, hogyan tölti fel lemerülőben levő energiakészleteit?

A töltekezési forrásom az ima, séta a természetben, találkozás a barátokkal és az olvasás.

Születési idő és hely: 1970. szeptember 14., Monospetri
Teológiai tanulmányok: Gyulafehérvár (1990–1992), Bécs/Ausztria (1992–1994), Bochum/Németország (1994–1996)
Papszentelés ideje és helye: 1996. szeptember 28., Monospetri
Szolgálati helyek: Váradolaszi (káplán, 1996–1997), Érsemjén (plébános, 1997–1998), nagyváradi székesegyház (káplán, 1999), Hegyközcsatár (plébános, 1999–2000), Tóttelek (2000–2001), Tasnádszántó (2001–2004), Bihardiószeg (2004–2020), Szilágycseh (2020-tól napjainkig)

Az írás megjelent a Vasárnap 2021/50-es számában.

MEGOSZTÁS