Időkapszulát helyeztek a Szentháromság-templom tornyába Nagybányán

0
1739


2020-ban volt 300 éves a nagybányai Szentháromság-templom, amelynek átfogó felújítását a múlt század első felében végezték, a tető faszerkezete, a tornyok állapota most átfogó javítást tesz szükségessé. Az állvánnyal körülvett, felújítás alatt álló keleti toronyba a munkatársakkal és a felújításban résztvevőkkel egyeztetve Szmutku Róbert esperes-plébános időkapszula elhelyezését határozta el.

A templom felújításának terveit, leírását, erről készült fotókat és más — a plébánia hitéletét és jelen társadalmunk helyzetképét, jellegzetességeit tükröző — tárgyakat áldott meg és helyezett el Szmutku Róbert esperes-plébános vasárnap, december 12-én, a nagybányai Szentháromság-templomban 10 órakor bemutatott szentmise végén abba az időkapszulába, amelyet aztán hétfőn, december 13-án emeltek bele a felújítás alatt álló bal oldali (keleti) torony gömbjébe.

Az időkapszulába került dokumentumokat aláírásukkal is ellátták a plébánia vezetői, a közélet képviselői és a felújításban résztvevők.

Ahogyan az elődök tették, így szeretnének, ezáltal is üzenni a maiak az utókornak: tanúságot tenni hitükről, bátorítást és példát nyújtani a jövő nemzedéknek a hit útján, írták a nagybányai Szentháromság római katolikus plébánia Facebook-oldalán.

A toronysisak megbontásakor az 1939-es felújítást végzők aláírással ellátott jegyzetét találták meg, amely utalt arra, hogy a nyugati toronyban az akkori egyházi vezetők üzenete található, ám ezt nem sikerült megtalálni.

A két torony felújítása után jövőre a tető, külső falak következnek, tudhattuk meg a plébánia közösségi oldalán látható, Micaci Cristian által készített videótudósításból.

MEGOSZTÁS