Szépvízi adventi ablakvadászat

0
1971

„Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít” – írja Szent János evangéliumának kezdeti szakaszában. Az adventi szent időben a keresztény ember ennek a világosságnak közeledésére várakozik, vágyik. Különösen igaz ez a vírushelyzetben, ahol még inkább fontos, hogy egyre jobban betöltse az emberek szívét Krisztus világossága. Aki az Urat követi, azé lesz az élet világossága.

E világosság keresését, hirdetését és az emberek megmozgatását tűzte ki célul az a kezdeményezés, amelyet két szépvízi fiatal, alulírottak, Gergely Endre és Szabó Mihály-Csongor indított el a településen. Csíkszeredai és marosvásárhelyi ötletből merítve Szépvízi adventi ablakvadászat címmel felhívást, kihívást intéztek a falu lakóihoz. Ennek keretében advent minden vasárnapján 18-21 óra között a településen egy kivilágított és feldíszített ablak várt és vár (hiszen a kihívás még tart) arra, hogy a lelkes résztvevők megtalálják és egy fénykép/szelfi készítésével hitelesítsék a feladat végrehajtását. A keresést minden vasárnap segíti egy térkép, amelyen fel van tüntetve a falu azon része, ahol az ablak található, így egy szűkebb területen történik a keresgélés.

A kihívás lebonyolításában az internetet és a Facebook közösségi oldalt is segítségül hívták a szervezők. Az előzetes tervek alapján egy internetes platformon keresztül lehetett csapatban, családként vagy egyénileg regisztrálni. Több visszajelzésnek köszönhetően (kiskorú gyermekek szeretnének részt venni, de a szüleik vagy nagyobb személy nem tudják elkísérni őket) a kihívás kiegészült: a templomi hirdetések alkalmával jelezték a szervezők, hogy általuk felügyelt, csoportos keresésre biztosítanak lehetőséget. A kihívásban részt venni kívánó gyermekeket, a plébániatemplom előtti térre hívták az esti szentmisét követően, 18 órára. Összeírásukat és csoportra osztásukat követően elindultak a lelkes gyermekcsapatok az ablak megtalálására. Közel negyven gyermek csatlakozott.

A kihívás záró felvonása a karácsonyi ablak megtalálása lesz, melyet az ünnepre való tekintettel december 23-ára szerveznek. Ezen az estén egy igazán különleges ablak várja a kihívás résztvevőit, azzal a meglepetés ajándékkal, melyet minden, a kihívásban részt vevő személy megkap a szervezőktől.

A kihívást megelőzően és a kivitelezés közepette is sok támogatás és tanács érkezett a megvalósítás szépítésére, bővítésére, mely témákat, eszközöket már az idén, illetve a jövő évben igyekeznek beépíteni a szervezők. Hálás köszönet értük!

Külön köszönet illeti Gábor Zoltán plébánost és a szépvízi plébániát az ötlet felkarolásáért és támogatásáért, valamint azokat a családokat, akik vállalták, hogy otthonuk egy-egy ablakát feldíszítik, kivilágítják és elhelyezik a megkülönböztető feliratlapot.

A szervezők hiszik, hogy ez a kihívás nemcsak jó szórakozás a résztvevők (és nem csak) számára, hanem lehetőség: egy lépéssel közelebb kerülni a világ világosságához, hogy karácsonykor a szívekben is megszülethessen a betlehemi kisded.

Gergely Endre, Szabó Mihály Csongor

MEGOSZTÁS