Segédanyag az adventi készülethez otthonainkban −advent 3. vasárnapjára

0
2121
Illusztrációk: Pixabay

Az advent négy hetét a várakozás és a készület jellemzi: Jézusra várakozunk és a vele való találkozásra készítjük lelkünket, a lelki megújulás vágyával és a szolgáló szeretet tetteivel. Az alábbiakban ötleteket adunk, amelyek segíthetik az otthoni, egyéni vagy közös családi készületet.

Advent harmadik hetének témája: Készenlét
A hét szentírási mottója: „Mit cselekedjünk?” (Lk 3,10)

Hogyan készüljünk egyénileg?

SZENTÍRÁSI RÉSZ: „Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: Mit tegyünk? Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” (Lk 3,10−11)

ELMÉLKEDÉS

Az előző két hétben igyekeztünk elcsendesedni és utat készíteni bensőnkben a betlehemi kisdednek, kitakarítva szívünket a bűnöktől, mulasztásoktól, a közömbösségtől, és minél inkább azonosulva Jézus Krisztussal. A mai napon, amikor feltesszük a kérdést, hogy mit cselekedjünk, János minket is hív a rossz szokásainkkal való küzdelemre, a rászorulók megsegítésére, az elesettek felkarolására. Adventi készületünk nem lehet öncélú, nem hiányozhat belőle az embertársainkkal való viszonyunk, az általuk elénk tartott tükör.
Vigyázzunk azonban, hogy az irgalmasság cselekedetei ne csupán pótcselekvések legyenek, amelyek során megnyugtatjuk a lelkiismeretünket azzal, hogy egy-egy segélyszervezetnek nagylelkű adományt adunk. Az igazi szeretet-cselekedet nem lehet személytelen. Adakozásunk mellett figyeljünk oda elsősorban a saját környezetünkben élőkre, vegyük észre, hogy milyen szükséget szenvednek, és szerető figyelemmel, személyes jelenlétünkkel segítsünk nekik. Mindezek során fontos, hogy a Szentlélek vezetésére hagyatkozzunk, tőle kérjünk útmutatást minden cselekedetünkben.

GYAKORLATOK:

Tegyük fel a kérdést: Isten szeretete vezérel-e tevékenységeimben? Mennyire figyelek a Szentlélek vezetésére? Örömet jelent-e nekem, ha mások szolgálatára lehetek? Ismerem-e képességeim határait; meg tudom-e találni a középutat a lázas cselekvéskényszer és a kényelmességből fakadó mulasztás között?

Hogyan készüljünk közösen a családban?

Adventi koszorúnkon meggyújthatjuk a harmadik gyertyát. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy legyen ez igazi ünnep. A koszorút tegyük az asztalra. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk el a fényeket a szobában. A kezdőének után meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

ÉNEK:
Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő,
beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

SZENTÍRÁSI RÉSZ FELOLVASÁSA: Fil 4,4−7; vagy Szof 3,14−18a; vagy Iz 12,2−6.

BESZÉLGETÉS: Megbeszélhetjük szabadon, hogy mi a felolvasott szentírási rész üzenete számunkra, hogyan tudjuk ezt megélni az adventi időben. Felolvashatjuk az elmélkedést, megbeszélhetjük azt is. Ezen a napon az öröm is kerüljön szóba, hisz advent harmadik vasárnapja örömvasárnap.

IMA: imádkozhatunk saját szavainkkal. Megfogalmazhatjuk, miért vagyunk hálásak, miért mondunk köszönetet.

Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jócselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jócselekedeteket megvalósítani. (A listát kiegészíthetjük saját ötletekkel.)

Jó cselekedetek:
Ma mindenkiről csak jót mondok, rosszat semmiképpen sem.
Ma örömet okozok azoknak, akikkel találkozom (egy mosollyal, kedves szóval, dicsérettel, apró gesztussal).
Ma lemondok az édességről, és odaadom valaki másnak.
Figyelek a szobám szépségére és tisztaságára, hogy Isten országát tükrözze.
A család közösen elhatározhatja, hogy pénteken vacsorára csak kenyeret és vizet fogyaszt, szokásos vacsorájuk árát pedig felajánljuk szegények javára.

Molnár Izabella, Gyulafehérvári Egyházmegye Pasztorális Irodája