Szűz Mária és Szent József nyomán, úton Betlehem felé

0
2194

Adventi lelkinapot tartottak Zetelakán 8-12-ikes diákoknak Ilyés Lehel udvarhelyi segédlelkész vezetésével december 11-én.

A járványügyi helyzet miatt kicsit a megszokottnál szerényebb számban vettek részt a diákok, de a jelenlevők lelkesen érkeztek, és minden tevékenységbe készségesen, érdeklődéssel kapcsolódtak be.

A lelkinap közös beszélgetéssel indult, a résztvevők kört alkotva helyezkedtek el, a kör közepéről mindenki választott a kirakott képek közül egyet, azt, amely a hangulatát a leginkább tükrözi, majd el is mondta, miért azt választotta, hogyan érzi magát, milyen lelkiállapotan érkezett és mit vár a naptól.

A bevezető megosztás után szemlélődő imával hangolódtak a lelkinapra, ezt követően két csoportra osztva elvégzendő feladatot kaptak: el kellett készíteniük Szűz Mária, illetve Szent József útját Betlehemig. Segítségül kapták a következő evangéliumi szakaszokat: az angyali üdvözlet, Magnificat, Jézus születése, József álma arról, hogy ne féljen feleségül venni Máriát.

A feladat megoldása során a résztvevőknek kretívnak kellett lenniük, színeztek, rajzoltak, s elmélyült munkájuk nyomán plakátok készültek, ezek aztán a szentmisén kaptak szerepet.

A „kétkezi”, kreatív munka és a munka során felmerült érzelmek megmozgatták a diákokat, akik ezután Ilyés Lehel útmutatása szerint készültek fel a szentgyónásra. Kaptak ugyanis egy kis útmutatást és szempontokat, lelki tükröt arra vonatkozóan, hogyan is kell „jól” gyónni, majd elvégezték a szentgyónásukat.

A nap szentmisével zárult. Az evangélium után a két csapat bemutatta az elkészített plakátokat, s a munka során felmerült témákat, gondolatokat megosztották egymással. Így Szűz Mária és Szent József nyomán e fiatalok is nekilendültek saját, Betlehembe vezető útjuknak.

László Zsolt