A templom 600. évfordulójára emlékeztek a szinérváraljai búcsún

0
1729
Az első, Báthory Zsuzsánna által építtetett templomot a hagyomány szerint 1421-ben szentelték fel. Fotó: Szatmári Egyházmegye

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, december 8-án, szerdán nemcsak búcsút ültek a szinérváraljai hívek, hanem örömmel emlékeztek meg templomuk felszentelésének 600. évfordulójáról is.

Az ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa, Schönberger Jenő püspök felelevenítve a templom történetét kiemelte, hogy az első, Báthory Zsuzsánna által építtetett templomot a hagyomány szerint 1421-ben szentelték fel, majd a híveket méltatva megköszönte, hogy a jelenlévők és őseik egyaránt áldozatot hoztak a templomért, mert szükségét érezték egy olyan helynek, ahol Istennel találkozhatnak, ahol Istent dicsérhetik, ahol Isten szívén megpihenhetnek.

A templom történetéről a tíz évvel ezelőtti Vasárnap hasábjain az 590. évforduló alkalmából írt alábbi összefoglalót találjuk: „A szatmári egyházmegye 1864-es évkönyve (She­ma­tis­mus) szerint a „Castrum Zynyr”, Szinyéri várban lakó Báthory Zsuzsánna, miután elvesztette férjét, Móricot, Horvátország bánját s gyermekeit, vagyonának nagy részét templomok építésére fordította.  A következő templomokat építtette: Szinérváralján, Apá­ban, Ara­nyosmegyesen, Ilo­bán, Misz­­tótfaluban, Sárközön és Sár­köz­újlakon. Tehát összesen hét templomot építtetett.  A szi­nérváraljai templom a falába vésett évszám szerint 1421-ben épült (az 1748-as, és 1777-es kánoni vizsgálati jegyzőkönyv szerint). Tekintettel arra, hogy már 1333-ban volt plébánia Szinérváralján a pápai tizedjegyzék szerint, templomnak is kellett lennie. Erről a templomról azonban semmit sem tudunk. A hitújításkor az 1421-ben épült templomot a hitújítók elfoglalták. Sok viszontagságon ment át. (…)”

A további részleteket ITT olvashatja.

„A szeplőtelen fogantatás ünnepe a kegyelem és a szépség ünnepe” – mondta Schönberger Jenő püspök. „Ma arra emlékezünk, hogy Isten, a Fiára való tekintettel megalkotta a legcsodásabb teremtményt: a Szűzanyát, akinek megóvta lelkét az eredeti bűntől. Istenhez nem érhet a bűn és ezért Fiának is olyan anyától kellett születni, akihez szintén nem ért a bűn.”

„Hálával tartozunk a jó Istennek, hogy a templom felszentelésének 600. évfordulóján a Szűzanya palástja alatt dicsérhetjük Istent. 1854-ben IX. Piusz pápa Rómában ex cathedra kihirdette a szeplőtelen fogantatás dogmáját, hitigazságát, amelyet vallanunk kell, mert ez a hittitok olyan szép dolgokra hívja fel a figyelmünket, mint Isten gondviselő szeretete” – zárta beszédét a főpásztor.

A szentmise végén Buna János plébános köszönetet mondott a szatmári megyés püspöknek, majd a hívek és a zarándokok egy-egy rózsafüzért kaptak ajándékba, amelyet a püspök megáldott a szentmise végén. Ahogy a plébános fogalmazott: „A jelenlévők egy fegyvert kapnak ajándékba, a leghatékonyabb fegyvert a világon: a rózsafüzért. Használják ezt a fegyvert!”

Forrás: Szatmári Egyházmegye