Ünnepelt Miklósvár, a katolikus sziget

0
2091
A multifunkcionális terem megáldása

Erdővidék huszonegy falva közül Miklósvár az egyetlen, ahol a katolikusok többségben vannak. Miklósvár valamikor grófi székhely volt, a Kálnokyak kastéllyal, sok szántó- és erdőterülettel rendelkeztek. Jelenlétük nagyon meghatározta a falu életét és mentalitását. Ma is itt él a Kálnoky család legfiatalabb grófja, Kálnoky Tibor. A reformáció idején a falu reformátussá lett. 1717-ben gróf Kálnoky Ádám hatására a falu lakossága visszatért a katolikus hitre, ezért van az, hogy a protestáns környezetben unikumként katolikus a többség. Az egyházközséghez számos leányegyház is tartozik, az egyes filiákban a feltüntetett felekezetűek vannak többségben: Apáca (evangélikus), Bölön (unitárius), Ürmös (unitárius), Nagyajta (unitárius), Középajta (református), Szárazajta (református). A miklósvári egyházközség körülbelül 320 lelket számlál.

Miklósvár temploma a település névadójának, Szent Miklósnak a tiszteletére van szentelve. December 6-án délután volt az egyházközség búcsúünnepe, amelyet Hajdú János sepsiszentgyörgyi főesperes celebrált, és ő mondta a szentbeszédet is. A szentmise után Mikulás-ünnepet tartottunk, a gyerekek énekekkel és versekkel fogadták Szent Miklóst, aki nem érkezett üres kézzel.

A szentmisét követően átvonultunk az új multifunkcionális teremhez, ahol beszédet mondott Jakab István Barna Kovászna megye tanácsának alelnöke, Benedek Huszár János Barót polgármestere, és a főesperes úr ezt követően megszentelte az újonnan elkészült épületet.

A multifunkcionális terem magyarországi pályázati támogatásból, a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával épült fel, és még segítséget nyújtott Barót város (Miklósvár közigazgatási központja) polgármesteri hivatala is. Két évvel ezelőtt, 2020-ban kezdtek neki a projektnek, és most került befejezésni. Eredetileg tornateremnek álmodták meg, de aztán a célja megváltozott, multifunkcionális terem lett belőle, hogy különböző programok megszervezésére és lebonyolítására is alkalmas legyen.  

Miklósváron óvoda és elemi osztály van, mivel kevés a gyermek. A termet elsősorban a gyerekek fogják használni tornaórák alatt, de emellett közösségépítő programokat szervezünk, de megfelelő egy-egy megvendégelésre is, és bármire tulajdonképpen, ami a közösség fejlődését, építését, a test és a lélek fejlődését szolgálják.

Hála és köszönet van a szívemben azokért a személyekért, akik tettek azért, hogy ez a multifunkcionális ház felépülhessen.

Lőrincz Barnabás miklósvári plébános

MEGOSZTÁS