Közel 5000 oldal Márton Áronról

0
2272

Az Erdély nagy püspökének, Márton Áronnak életét és munkásságát kutató történészek és teológusok közt kiemelkedő jelentőségű dr. Marton József teológiai tanár munkássága, aki az elmúlt tizenhat évben felkutatta, összegyűjtötte, majd 24 kötetbe szerkesztve kiadta nagy püspökünk írásban megőrzött hagyatékát. Ez közel 5000 oldalt jelent, amelyek segítenek közelebbről megismerni Márton Áron személyét, lelkivilágát, főpásztori magatartását.

Márton Áron hagyatéka sorozat:

1. Házasságcsalád. Marosvásárhely, 2005, Mentor Kiadó

2. Bérmálás. Marosvásárhely, 2006, Mentor Kiadó

3. Keresztséghit. Marosvásárhely, 2008, Mentor Kiadó

4. Oltáriszentség, Krisztus Király. Marosvásárhely, 2008, Mentor Kiadó

5. Papság. Marosvásárhely, 2009. Mentor Kiadó

6. Húsvét. Marosvásárhely, 2009, Mentor Kiadó

7. Karácsony. Marosvásárhely, 2011, Mentor Kiadó

8. Nevelés; Mentor, Marosvásárhely, 2012

9. Nyolc boldogság; Mentor, Marosvásárhely, 2013

10. Miatyánk; Mentor, Marosvásárhely, 2014

11-12. Körlevelek, 1-2.; Pro-Print, Csíkszereda, 2015

13. Egyház – állam; Pro-Print, Csíkszereda, 2016

14. Egyházi belső ügyek; Pro-Print, Csíkszereda, 2016

15. Eszmék harca; Pro-Print, Csíkszereda, 2017

16-18. Alkalmi beszédek; Pro-Print, Csíkszereda, 2018–2019

19. Égető gondok; Pro-Print, Csíkszereda, 2019

20-24. Levelek 1-5 Pro-Print, Csíkszereda, 2019-2021

A monumentális sorozat mellett dr. Marton József szerkesztett egy háromkötetes kronológiát is, amelyben Márton Áron püspök életének és tevékenységének mozzanatait tárja elénk, keltezésekkel ellátva, pontos időrendi sorrendbe szedve, megadva a vonatkozó oklevelek levéltári jelzeteit is, illetve a tudományos közlemények azonosítási adatait.

Márton Áron élete és munkássága I-III.; Pro Print kiadó, Csíkszereda, 2020.

A kötetek együttes bemutatására csütörtök délután került sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház nagytermében. A házigazda, Oláh Dénes főesperes azzal a szép gondolattal nyitotta meg a könyvbemutatót, miszerint Márton Áron püspökről nagyon sok szép portré és festmény készült ugyan, de igazi arca az írásaiban rajzolódik ki. Elsősorban ezekben a kötetekben, amelyek hiteles primér forrásokat tárnak az olvasók elé, mindent szakszerűen csoportosítva és magyarázatokkal ellátva.

A kötetekben több évtizedes szorgos, kitartó levéltári munka, rendkívüli anyagismeret és körültekintő alaposság, de elsősorban szívbeli elköteleződés van. Erről hallhattak a jelenlevők személyes vallomásokat a szerkesztőtől, valamint munkatársától, Kuszálik Péter írótól, aki felidézte a hatalmas sorozat ötletének megszületését, majd azt, miként társult a jó elhatározáshoz a szükséges emberi és anyagi segítség. Megosztott néhány személyes emléket, valamint sok színes részletet és háttér-titkot, amelyek igazán érdekeltté tették a jelenlevőket a kötetek fellapozásában.

Dr. Marton József azt is kiemelte a hallgatóságnak, hogy Márton Áron püspök milyen szálakon kötődött Marosvásárhelyhez, kezdve 1928-tól, a Katolikus Főgimnáziumbeli hittanári és a igazgatóhelyettesi tevékenységétől, püspökségének idején a város és magyar intézményei iránt tanúsított kiemelt figyelmének jeleiig.

Dr. Tamási Zsolt-József az olvasó szemszögéből értékelte a köteteket, és a történész szakértelmével adott szempontokat az olvasáshoz: „amikor egy ilyen volumenű sorozat előtt állunk, mindig ott van az olvasóban a bőség zavarának a kísértése. Ha ennyire sok, akkor ezt hogyan lehet elolvasni? Lapozgassunk csak úgy bele? Nem, én azt javaslom, hogy tetszőlegesen, bármelyik kötetet, de azt végig olvassuk el. A bevezető előszót figyelmesen, mert a szerkesztői gondolatok az olvasót segítik eligazodni abban a témában, a kor- és háttértörténetben, ami keretbe helyezi a kötetben közölt szövegeket. Úgy is mondhatnánk, hogy ezek az előszavak jelentik a kulcsot ahhoz a világhoz, amelybe a kötet el akar kalauzolni. Amikor már megérkeztünk ebbe a világba, akkor csodálkozzunk rá arra, hogy ebben a világban hogyan vezet minket is határozottan Márton Áron püspök. És amikor becsukjuk a könyvet, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy már várni fogjuk, hogy a következőt kinyithassuk, s újra együtt lehessünk püspökünkkel. Ebben a folyamatban nem kell sorba olvasni a köteteket. Lehet ezt tenni bármilyen sorrendben, bármilyen ritmussal. Érdemes tenni egy próbát, ennek az élménynek a próbája az olvasás. Ezt a lehetőséget köszönjük a sorozat szerkesztőinek!”

A bemutató végén a szerkesztő és munkatársa örömmel újságolták az olvasóknak, hogy a Márton Áron hagyatéka sorozat további három kötetének anyaga már össze van állítva, és kiadásra vár.

Molnár Izabella
Fotók: Molnár Miklós Csaba