Imanap Áron püspök közbenjárásáért

0
1684

Minden hónap 25-én, reggel 9 órától este 6 óráig imanapot tartanak Áron püspök boldoggá avatásáért a gyergyószentmiklósi Lelki Otthonban − Imádság Házában. Az első ilyen imanap november 25-én volt, s Istennek legyen hála nagyon sokan elmentek kérni Áron püspök közbenjárását. Minden hónap 25-én szeretettel várják a gyergyószentmiklósi Lelki Otthonban − Imádság Házában mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni az imanapba. „Nagyon fontosnak tartom, hogy Márton Áron püspök személye, lelkisége, velünk ma is törődő szeretete közel kerüljön hozzánk” – mondta Hajlák Attila-István plébános, aki arról is vallott, neki személyesen miért fontos ápolni Áron püspök örökségét, imádkozni közbenjárásáért.

Nagy hálával tartozom Márton Áron püspöknek. Amikor 2000-ben Gyulafehérvárra kerültem a Gróf Majláth Károly Római Katolikus Líceumi Szemináriumba, akkor ismerkedtem meg a szociális testvérekkel: Ilona testvérrel, Lea testvérrel, Szeréna testvérrel és Ágó testvérrel. Gyakran meglátogattam őket, nagyon sokat jelentett nekem velük beszélgetni. Minden alkalommal lelkileg feltöltődtem.

Van egy beteg öcsém. Egy alkalommal telefonáltak a szüleim, hogy öcsém állapota gyengül, és ha szeretnék, akkor kérezkedjek el a marosvásárhelyi kórházba, találkozzam vele. Megosztottam a testvérekkel családunk nehézségét, öcsém helyzetét. Ők attól kezdve nagyon sokat imádkoztak öcsémért. Mindig szívügye volt a testvéreknek öcsém hogyléte.

2001-ben Lea testvér Ilona testvértől egy nagy kincset küldött: Márton Áron püspök atya hajából, valamint egy képet róla. A haj nem számít ereklyének, mégis nagy tisztelettel és szeretettel őrizzük azóta is ezt a kincset. (Lea testvér volt az egyik ápolója Márton Áron püspöknek. Halála előtt, amikor a haját levágták, akkor a testvérek megőrizték a szentéletű püspök haját.)

Márton Áron püspök képe sokáig öcsém párnája alatt volt, vagy valahol az ágya körül. Azóta rendszeresen kértük közbenjárását. Öcsémnek az orvosok emberileg kevés időt jósoltak. Nagyon hiszem, hogy Áron püspök közbenjárásának is köszönhetjük, hogy még mindig közöttünk van és stabilizálódott a betegsége.

Amikor a Lelki Otthon és a Szent Peregrin-kápolna megszületett Kovács Gergely érsek jóváhagyásával, akkor döntöttem el, hogy minden hónap 25-én imanapot tartunk Márton Áron püspök közbenjárásáért, hálaként az ő jelenlétéért, hálaként, hogy a jó Isten ilyen jó pásztort adott nekünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy imádkozzunk Áron püspök közbenjárásáért.

Imecsfalván egy kisfiúnál nagyon súlyos betegséget fedeztek fel. Olyan betegséget, hogy az egész országban nincs több. Nagyon rosszul volt a kisfiú, az egész falut megrendítette a betegsége. A plébánia Szívet Neki lapjában meghívtam a falut, hogy imádkozzunk minden nap délután három órakor a kisfiú gyógyulásáért, kérve boldogemlékű Márton Áron püspök közbenjárását. Kilenc napon keresztül minden délután három órakor megszólaltak a templom harangjai és a falu népe tudta, hogy ezért a kisfiúért kell most imára kulcsoljuk kezünket. Imanapot is szerveztünk, ahol Áron püspök közbenjárását kértük, valamint november 13-án az örökös szentségimádási napunk záró szentmiséjén a felsőháromszéki papság is erre a szándékra ajánlotta fel szentmiséjét, hogy a jó Isten gyógyítsa meg ezt a kisfiút. Istennek legyen hála, hogy a kisfiú állapota javult, javul. Kezelés alatt van és én továbbra is hiszem, hogy Áron püspök közbenjár érte, ahogyan öcsémért is tette.

Hajlák Attila-István