A hűség és szeretet útja – Patrocínium a Kalazanci-líceumban

0
1158
Fotók: A Szatmári Egyházmegye honlapja

A piarista iskolák minden évben, advent első vasárnapja előtti pénteken emlékeznek meg a piarista rend alapítójáról, Kalazanci Szent Józsefről, akinek emléknapja augusztus 29-re esik. Az iskolák ezen napon tartják az ún. patrocíniumot, ahol a szerzetesrend pártfogóját, patrónusát ünneplik. Így történt ez a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban is.

Az ünnep alkalmából Schönberger Jenő püspök Kalazanci Szent József közbenjárását kérte a líceumért, a tanárokért, a diákokért, a piarista nővérekért és piarista hivatásokért. A szentmise szónoka, Barta Barnabás, a mezőpetri Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia plébánosa kihangsúlyozta, hogy mindenkinek vannak példaképei, azonban fontos megvizsgálni, hogy a manapság példaképnek választott sztárok, híres emberek milyen irányba terelik az életünket.

Kalazanci Szent József a hűség embere volt. A ma emberének a hűsége gyakran meggyengül, pedig az élet nem más, mint a hűség útja, amit végig kell járni kitartással és elszántsággal.

„Mihez vagy kihez lehet hűséges az ember?” – tette fel a kérdést a szónok. – „Istenhez, a hitvestárshoz, a szülőhöz, a testvérhez, a baráthoz, az osztálytárshoz, de hűségesnek kell maradnunk a szeretetben, a reményben, a hitben és a jó elhatározásban.”

A hűség útján, amelyen Isten indít el mindenkit – még Kalazanci Szent Józsefet is –, sokan indulnak lelkesen, erős reménnyel, de kevesebben vannak azok, akik kitartóan végig is mennek ezen az úton.

„Csak akkor maradhatunk hűségesek, ha megőrizzük Istent a szívünkben. A mai ember hajlamos arra, hogy a nehézségek láttán ahelyett, hogy odafordulna Istenhez, inkább szidja. Sokak szájából könnyedén kicsúszik az istenkáromlás, de annál nehezebben hallatszik a hűség szava. A bajban még esetleg kimondjuk: Segíts, Istenem! Benned bízom, Istenem! Rád van szükségem, Istenem… De ne csak a bajban merjünk Istenhez fordulni, hanem életünk minden pillanatában! Te, személy szerint, Isten legkedvesebb gyermeke vagy. Ő a te javadat akarja és azt, hogy boldog légy. De ezt a boldogságot csak akkor érheted el, ha hűséges leszel Istenhez, embertársaidhoz; hűséges a hitben, a reményben és a szeretetben” – mutatott rá a szónok.

Végezetül Barta Barnabás rámutatott, hogy milyen jó lenne megtanulni Kalazanci Szent Józseftől az igazi, hűséges szeretetet; azt a szeretetet, amely nem az érdekeken alapszik, nem a maga javát keresi, hanem másokat akar boldoggá tenni. „Kalazanci Szent József közbenjárását kérve határozzuk el, hogy a hűség és szeretet emberei akarunk lenni” – zárta gondolatait.

A szentmise végén Turtureanu Róbert, a líceum spirituálisa így méltatta az iskolát: „Hiszem, hogy ez a katolikus líceum olyan értékeket képvisel, tanárjain és diákjain keresztül, itt Nagykároly központjában, amelyek a mai napig a város egyik legrangosabb iskolájává tették. Továbbra is kérjük a főpásztor imáit és támogatását, hogy az iskola még sok-sok éven keresztül továbbadhassa a keresztény értékeket.”

Fortás: Szatmári Egyházmegye