Főpászoraink adventi gondolatai

0
2037

Az adventi időszak kezdetén Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Kerekes László segédpüspök közös, adventre hangoló levelet tett közzé, amely reménykeltő biztatás arra vonatkozóan: Isten ma is belép a mi világunkba.

,,Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek” (Jer 29,13)

A választott nép életének sötét éve volt Krisztus előtt 587, amikor Nabukodonozor babilóniai kiráIy elfoglalta Júda országát, lerombolta a jeruzsálemi templomot, és fogságba vetette a népet. Isten üzent az ő választott népének Jeremiás prófétán keresztül: ,,Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek” (Jer 29,13), A választott nép ugyanis a nehéz éveiben rádöbbent arra, hogy a legnagyobb boldogtalanság nem a szolgaság, a kisebbségi sors, hanem Isten távoIIéte, elveszítése. A szenvedés és megpróbáltatás rávezette őket arra,
hogy keresniük kell Istent, mert ez számukra az igazi boldogság.

A próféta közvetítette Isten reménykeltő biztatását, hogy megtalálják őt, feltéve, ha szívük mélyéből keresik. Arra bíztatja őket Isten, hogy ne az ellenségre nézzenek tehetetlen gyűlöIettel, ne önmagukra kétségbeesett csüggedéssel, ne a tragikus jelenre, ne a bizonytalan jövőre és ne a megszépített múltra, hanem felfelé, Istenre tekintsenek, térjenek vissza hozzá, mert egyedül tőle várhatunk segítséget.

A választott nép lelkiállapotában megláthatjuk a mi lelkiállapotunkat. Keressük az igazi boldogságot, de nem találjuk. Sok hamis megoldás kínálkozik erre, azonban ezek csak pillanatnyi választ nyújtanak.

EIőfordul, hogy másokat okolunk, közeli vagy távoli, látható vagy láthatatlan ellenségképet alkotunk, olykor tele vagyunk keserűséggel és gyűlölettel, mely megmérgezi jelenünket és eltölt bennünket csüggedéssel.

Jeremiás próféta üzenete ma is felemelő, és eltölt bennünket reménységgel: Istent kell keresni, és ő adja meg az igazi boldogságunkat. Ma is megtaláljuk, ha szívünk mélyéból keressük őt.

Új liturgikus év kezdetén ismét itt van az adventi szent idő. Szükségünk van újrakezdésre, bíztatásra, hogy másképpen lássuk és éljük az életet. A negatív hozzáállás és felkínált látszatmegoldások helyett nekünk is vissza kell találnunk Istenhez. A legnagyobb és minden nehézségünk forrása az, hogy nem Isten távolodott el tőlünk, hanem mi tettük őt életünk peremére. Az egyetlen jó megoldás, ha közeledünk hozzá teljes szívvel, és azzal jutalmaz meg minket, hogy megtaláljuk őt. Teljes, igaz, emberi életet nem lehet nélküle és rajta kívül találni.

Istenhez visszatérni a megoldás, mert Isten az ígéretét beteljesíti. Nem hagyja el az embert. Ma is belép a mi világunkba, része lesz a mi történelmünknek, magára vállalja nehéz, bizonytalansággal és féIelemmel telt életünket. Nem nézi emberi gyöngeségeinket, szűklátókörűségünket, makacsságunkat, megrögzöttségünket, hanem ma is mellénk szegődik, mert szeret, és ezt akarja megértetni velünk, ha emberi értelemmel egyáItalán valaha is fel tudjuk fogni.

Az adventi idő kezdetén ez töltsön eI bennünket reménnyel: Isten ma is belép a mi világunkba. Készítsük elő az útját: nagy lehetőség a szinodális út, amire Ferenc pápa meghív bennünket. Törekedjünk arra, hogy közösségeink szeretetközösséggé alakuljanak. Imádkozzunk ezért, tegyünk meg mindent a szeretetközösség kialakításáért. Tegyük félre sebeinket, nehezteléseinket, előítéleteinket. Gyakoroljuk az irgalmasság testi-Ielki cselekedeteit. Legyünk aktív tagjai egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházközségünknek mindenekelőtt azzal, hogy rendszeresen részt veszünk a szentmisén, imádkozunk egyházközségünkért, enyhítünk annak nehézségein, akár fizikai munkával, segítséggel vagy anyagi támogatással.

Legyünk sugárzó emberek, éljünk hiteles keresztény életet, hívjunk meg másokat is ebbe az Isten-keresésbe! Éljünk úgy, hogy mások általunk szeressék meg az Istent!

Dr. Kovács Gergely érsek, apostoli kormányzó

Dr. Kerekes László segédpüspök

Gyulafehérvár, 2021. november 21., Krisztus Király ünnepén

MEGOSZTÁS