Üzenet a múltból: csíkszeredai templomtorony időkapszulája

0
3715

Időkapszulát találtak a csíkszeredai Szent Kereszt plébániatemplom javítás alatt álló tornyában. A toronysisak gömbjéből november 23-án előkerült fémhengert 25-én Korodi Attila polgármester, Becze István megyei tanácsos, Hegedüs Enikő művészettörténész, Darvas Loránd régész és a sajtó jelenlétében bontották ki.

Csibi Attila, a templomtorony javításával megbízott mérnök elmondta: több mint tíz templom javításánál vett részt és az eddig megtaláltak között ez a legépebben megmaradt időkapszula. A hengerből elsőként az Előre napilap 1956. szeptember 12-i számát emelték ki, ez utalt arra, hogy a kapszulát a torony 1956-os javítása alkalmával helyezték el. A mellette lévő zsebóra-reklámlapok egy üvegpalackot védtek. A parafadugóval lezárt és viasszal szigetelt üvegben többek között 20. századi pénzek, illetve a toronyjavításokkal kapcsolatos dokumentumok voltak.

Tartalmukat Hegedüs Enikő művészettörténész, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség referense foglalta össze a rögtönzött sajtótájékoztatón: a pénznemekben van 1896. szeptemberéből egy forint és egy koronás. 1923-ból 25, 50 banis, 2 lejes és van egy cseh korona, amelyet Klein Hermann úr adományozott emlékül. A leltárjegyzék szerint az 50 banisokat Bereczki bádogosmester 1956-ban tette a borítékba. Az iratok közül a legrégebbi 1896-ból van és abban Merza István esperes-plébános leírja, hogy ezt a tornyot kijavíttatta és az új templomépítési alapból újrafödette Erőss Elek, a város volt polgármestere. Van egy meghívó is Domokos János plébános úr részére 1896. augusztus 26-án a Városházára, közgyűlésre. A papírok között volt 1948 pünkösdjéről egy Egyházközségi Apostol, a plébánia újságja, valamint az 1948-ban a szeredai nyomdában, Péter Ferenc könyvnyomdájában kiadott, szentmisékkel kapcsolatos kis füzet. 1956-ból van több papírlap is: két lapon az akkori plébános, Antal József leírja a templom történetét, illetve az utóbbi javításról beszél, és két oldalon az új torony-keresztre adományozók névsora szerepel, akiktől összesen 3138 lej gyűlt össze.

„Legalább most tudjuk, hogy 1896-ban volt egy ilyen javítás. Az előbbi időkről nincsen adatunk, mert 1916-ban a román betöréskor azok elégtek. Az újabb javítás 1923-ban Merza István alatt volt. Mostanig nem tudtuk, hogy 1896-ban a Millennium évében is javították, amikor Domokos János volt a plébános, aki szívén viselte mindig a csíkszeredai egyházközség életét és végrendeletébe is foglalta”, mondta Darvas-Kozma József esperes, a Szent Kereszt Egyházközség plébánosa.

Csíkszeredának 1751-ben lett önálló plébánosa és 1758-ban készült el a jelenleg is látható Szent Kereszt római katolikus plébániatemplom. A műemléképületet többször is javították, ám a toronyszerkezet elmozdulását, dőlését nemrég vették észre. A faszerkezet mostanra annyira elkorhadt, hogy sürgős beavatkozást igényelt. Ezért bontották vissza a tetejét, így került elő a sisakgömbből az időkapszula.

Kép és szöveg: Csúcs Mária