Rómában mutatták be Erdő Péter bíboros tanulmánykötetét

0
2051
Erdő Péter bíboros a Lateráni Egyetemen kánonjogászok előtt. / Fotó: Vatican News

A Lateráni Pápai Egyetem XI. Piusz aulájában mutatták be november 24-én, szerdán délelőtt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek A kánonjog az üdvösség és a társadalmi valóság között című kötetét, ami 25 év tanári és lelkipásztori év során írt tanulmányok gyűjteménye. Az olasz nyelvű könyv Bruno Esposito domonkos professzor gondozásában a velencei Marcianumpress kiadónál jelent meg.

A kötetet Velencében is bemutatják. A pubkikáció apropóján készített interjút Erdő Péter bíborossal a Vatikáni Rádió munkatársa, P. Vértesaljai László. Ebből kiderül: a magyar katolikus egyház feje azoknak az olasz nyelven írt tanulmányoknak a beválogatására törekedett, amelyek nem túl hosszúak, ugyanakkor jelenkori egyházi problematikákra is vonatkoznak, nem provokatívak és emészthetőek. A tanulmányok többek közt az egyházjog alapvető kérdéseit, hierarchikus szervezetét, felépítését, a liturgiát érintő jogi kérdéseket, mint a szentségi fegyelmet érintő témákat, az egyházi eljárásjogra vonatkozó kérdéseket boncolgatnak, például a bíró erkölcsi bizonyosságáról, az új egyházi házasságjogról, házassági peres eljárásról is szó esik a gyűjteményben.

A Lateráni Egyetemre a prímás „alma materként” tekint: jóbarátok és, akár bírálatokat is megfogalmazó régi nagy professzorok jelenlétében és közreműködésével mutatták be első ízben a tanulmánycsokrot. A gyűjteményt másodízben a velencei Marcianumon ismertetik majd, amely szintén egy kánonjogi fakultással rendelkező felsőoktatási intézmény, ugyanakkor a bíboros kötete is a Marcianum Press kiadó gondozásában jelent meg.