Krisztus király ünnepe Avasfelsőfaluban

0
1178

Hármas ünnepet ültek Avasfelsőfaluban Krisztus király ünnepén. A közösség templomát 1931-ben építették, elsőként Avasban. A búcsú és templomszentelés 90. évfordulója alkalmából Schönberger Jenő püspök megáldotta a nemrég külső és belső felújításon átesett templomot.

Az ünnepi szentmise homíliájában Schönberger Jenő püspök rámutatott, hogy e hármas ünnep között milyen szoros a kapcsolat. Egy templom felszentelésénél a főpásztor a templomot nemcsak belülről konszekrálja, hogy a jelenlévőket átsugározza istenszeretettel, kegyelemmel és jó érzéssel, hanem kívülről is.

„Nem lehetünk »kamarakeresztények«, nem zárkózhatunk be! A keresztény ember mindenkiért felelős, hiszen Jézus rajtunk keresztül akarja megmutatni szeretetét ebben a világban. Ahogy a templom kifelé is látszik, ugyanúgy kell Krisztus királyságának – ami nem más, mint Krisztus szeretetének az uralma – látszania az egész világ számára. Egy templomot nem lehet elrejteni, mert messzire látszik és messzire hirdeti Krisztus szeretetének az uralmát. Igenis nekünk fontos, hogy az egész világot átitassa az a szeretet, amely szeretettel Krisztus szerette az emberiséget és szereti most is; amely szeretettel Krisztus feláldozza magát és ezt az áldozatot újra és újra megújítja itt az oltáron.” – hangsúlyozta a püspök.

Jézus Krisztus a keresztény ember által szeretne jelen lenni a társadalomban, a mindennapi életben. Mindazok által, akik merik vállalni Krisztus királyságát és annak törvényeit, az isteni parancsnak engedelmeskedve: mindig Isten az első. Ilyen volt Morus Szent Tamás: amikor VIII. Henrik el akarta bocsátani feleségét, hogy újra megnősüljön, Anglia lordkancellárja inkább lemondott, mintsem szembeszálljon saját lelkiismeretével. A király ezt árulásnak vélte, ezért Morus Szent Tamást börtönbe vetette, majd kivégeztette.

„Isten törvénye az első. Legyetek hűségesek Isten törvényéhez, és akkor Isten is hűséges lesz hozzátok.” – mondta a püspök Morus Szent Tamás utolsó szavait idézve.

A szentmise végén Rácz Gábriel plébános így fogalmazott: „Számomra ez egy csoda, hogy tényleg fel tudtuk újítani a templomot”. Hálát adott Istennek, majd azt is elmondta: a 250 főt számláló egyházközség minden tagja kivette részét a felújításból és az előkészületekből.

Forrás: Szatmári Egyházmegye