Lelkinap és búcsúünnep Gyimesbükkben

0
1797

November 13-án Salamon József gyimesbükki plébános meghívására P. György Alfréd kamilliánus tartományfőnök tartott a bérmálkozók számára lelkinapot, amelyen 70 gyerek vett részt. November 14-én P. György Alfréd MI volt a tarhavasi kápolna búcsújának ünnepi szónoka.

A program november 12-én, pénteken este a hagyományos szentségimádással vette kezdetét, amelyen a helyi imacsoportok együtt imádkoztak.

Szombaton a lelkinap délelőtti keretében P. György Alfréd a szentekre és a szentté válásra hívta fel a figyelmet, erre buzdította a gyerekeket. Ez az őszinte imádságon keresztül valósulhat meg.

Délután keresztutat jártak, és imádkoztak a gyimesi kálvárián, majd a Jézus Szent Szíve fogadalmi kápolnánál bemutatott szentmisével és az újonnan felállított kereszt megáldásával zárult a nap.

Vasárnap, november 14-én a tarhavasi kápolna búcsúját ünnepelték. Ez a kápolna Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonyságát őrzi az emlékezetben. A búcsús szónok a lelkigyakorlatot tartó György Alfréd kamilliánus szerzetes volt, tájékoztatta portálunkat Salamon József plébános, aki azt is elmondta: a helyiek mindannyian hálás szívvel köszönik, hogy P. Alfréd életszeretetével reményre és vidámságra ösztönözte mind a gyermekeket, fiatalokat, mind a búcsún résztvevő híveket.

Fotó: a gyimesbükki plébánia Facebook-oldala