A csoportvezető Isten szeretetének üzenetét közvetíti

0
1390
Illusztráció. (Fotó: Hannah Busing/Unsplash.com)

A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően november 13-án, szombaton csoportvezető-képzőt tartottak volna a Marienheim ifjúsági házban, amelyre azonban a járványügyi helyzet miatt fizikai jelenléttel nem kerülhet sor. A magyar és román nyelvű kurzusba így szombaton 16–17.30 között online kommunikációs felületen kapcsolódhattak be a fiatalok. A téma: Mit jelent jó csoportvezetőnek lenni?
A résztvevők 28 helyről jelentkeztek be. A kurzuson jelen volt Szabó Tibor lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági lelkész, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, Daniel Dumitru temesvár-gyárvárosi plébános, aki a temesvári egyházmegyében a csoportvezetőkért felel, Văcaru Alexandra nővér, a temesvári egyetemisták pasztorációjának referense és Irimiciuc Emil-Alin boksánbányai plébános, aki az egyházmegyei ifjúsági központ keretében a ministránsok pasztorációjáért felelős.
A program imával kezdődött, majd ismerkedési játékkal folytatódott. Ezt követően Irimiciuc Emil-Alin boksánbányai plébános igyekezett minél átfogóbb, ugyanakkor lényegretörő választ adni arra a kérdésre, hogy mit is jelent jó csoportvezetőnek lenni. „Tökéletes csoportvezetői modell nem létezik. Fontos a részvétel, a bekapcsolódás, a lelkesedés. A csoportvezető az, aki lehetővé teszi a többi fiatalnak, hogy jól érezze magát, hogy megélje az imádság perceit, a Krisztussal való találkozást, hogy barátkozzék, örvendjen a többiek társaságának. A csoportvezető az, aki tervez, ugyanakkor spontán is, és mindig tartalmas dolgokat hoz létre. A csoportvezető az a személy, aki azért ajándékoz, azért ad, hogy a többi fiatalnak is legyen mit ajándékoznia, mit továbbadnia. A csoportvezető az a keresztény, aki Isten szeretetének üzenetét közvetíti.”


A találkozó játékkal és énekléssel folytatódott, majd Daniel Dumitru temesvár-gyárvárosi plébános beszélt arról, milyen értékeket kell továbbítania a csoportvezetőnek.
Végezetül álljon itt néhány gondolat a részt vevő fiataloktól.
Régebben már vettem részt csoportvezetőképzőn, a mai találkozó pedig jó alkalom volt az akkor kapott ismeretek felidézésére. Jó néha újra feleleveníteni azokat az élményeket, amelyek idővel talán feledésbe merülnek. A találkozókon vagy táborokban részt vevő fiatalok tanúségtétele szép emlékeket idézett fel. (Égető Rita)

Elsősorban köszönet a csoportvezető-képző szervezőinek, akik arra törekedtek, hogy mi, résztvevők jól érezzük magunkat, és sok ismerettel gazdagodjunk. Ez a kurzus ráébresztett arra, hogy csoportvezetőnek lenni olyan, mint egy hivatás: Isten arra hívott, hogy mások lelki gazdagodását segítsem a tőle kapott ajándékok által. Nyitottabbá, ugyanakkor felelősségteljesebbé is váltam. A jövőben gyakrabban szeretnék találkozni a részt vevő fiatalokkal. (Cioban Laura)

Ez a kurzus segített megérteni, hogy a csoportvezető nem csupán a csoport vezetője, hanem a lelke is. Megértettem, hogy a nyitottság mellett fontos, hogy Isten szeretetét adjam a többieknek, ezáltal változást előidézve nem csupán a saját, hanem a többiek életében is. Türelmetlenül várom az újabb lehetőségeket és meglepetéseket. (Balaj Friderika-Brigitte)

A Temesvári Püspökség sajtóirodája

MEGOSZTÁS