Felszentelték az új iaşi-i segédpüspököt

0
2056

Petru Sescu korábbi bákói plébánost november 11-én, Tours-i Szent Márton ünnepén Iași-ban a püspöki székesegyházban püspökké szentelték. Az új püspök szentelését Iosif Păuleţ, Iaşi püspöke, valamint Petru Gherghel nyugalmazott püspök és Aurel Percă bukaresti érsek (aki 1999 és 2019 között a iaşi-i egyházmegye segédpüspöke volt) végezte.

Petru Sescut 2021. szeptember 30-án nevezte ki Ferenc pápa a iaşi-i egyházmegye segédpüspökévé. A szentelési szertartásra Iosif Dorcu és Isidor Iacovici kísérte, ők tartották a szentelési szertartás részeként feje fölé a nyitott evangéliumoskönyvet.

Az új püspök jelmondata: Servite Domino in laetitia. Szolgáljátok az Urat örömmel (Zsolt 100,2)

Az ünnepélyes szertartáson Miguel Maury Buendía nuncius és további nyolc püspök (Anton Coşa kisinyovi, Virgil Bercea váradi görögkatolikus és Böcskei László váradi római katolikus, Claudiu Lucian Pop kolozsvári görögkatolikus, Schönberger Jenő szatmári, Călin Ioan Pop lugisi görögkatolikus és Cornel Damian bukaresti segédpüspök), mintegy 200 pap, szerzetesek, világi hívek, a hatóságok képviselői voltak jelen. A világi hatóságok részéről az eseményen jelenlevő Mihai Chirica iaşi-i polgármester is jókívánságait fejezte ki.

Az egyházi előírások szerint a segédpüspök a megyés püspök legfőbb munkatársa, aki a pasztorális tevékenységekben, a kormányzás minden terhében való osztozással segíti a püspököt.

A iaşi-i egyházmegye 46 378 km2 területű, közigazgatásilag nyolc megye (Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi, Vrancea) területén élő katolikus hívek lelki ellátását végzi. A lakosság 4,6%-a katolikus Románia ezen részén. A püspökség adatai szerint az egyházmegyének 180 000 híve van, egyházi adminisztratív szempontból 11 főesperesi kerületre van felosztva, 160 plébániája közül 148-at világi papok, 12-őt szerzetesek látnak el. Az egyházmegye területén 244 templom található, 37 jótékonysági intézmény működik, és 37 neveléssel foglalkozó intézmény. Az egyházmegyének 295 egyházmegyés papja, 118 szerzetespapja (79 ferences, 39 más rendekhez tartozó) van, 107 pap az egyházmegye területén kívül tölt be papi szolgálatot. Az egyházmegye területén 56 szerzetesrend van jelen, 14 férfi és 42 női kongregáció, olvasható az egyházmegye médiareferense, Adrian Blăjuţă által jegyzett sajtóközleményben.

Fotók: Andreea Dima, ercis.ro/a iaşi egyházmegye Facebook-oldala