Barna Miklós-István: az istenkeresés soha nem ér véget

Közelebb hozni a teológiát: 25 év, 25 évfolyam

0
1579
Barna Miklós-István 2020-ban kezdte a teológiát

A papi szolgálatra készülő teológushallgatóként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának keretei között Gyulafehérváron kezdte egyetemi tanulmányait 2020-ban Barna Miklós-István, jelenleg másodéves hallgató. 2001-ben született szülei második gyermekeként. Gyermekkorát Bólyán töltötte 7 éves koráig, később Nagyszebenben kezdte el elemi osztályos éveit magyar tagozaton. A középiskolát Gyulafehérváron a kántoriskolában kezdte, majd Medgyesen folytatta ökológia szakon. Egyetemi évei előtt szabadidejét főként játékvezetéssel (labdarúgás), gyermekek körében végzett önkénteskedéssel, kántorkodással töltötte. Ezzel az interjúval sorozatunk végére értünk. Isten éltessen sokáig Római Katolikus Teológia Kar!

Mit adott számodra a teológia?

A középiskolás éveim végére, miután ráeszméltem arra, hogy Isten hívott létbe engem és terve van velem, egyre inkább érezni kezdtem magamban a vágyat, hogy őt, ki engem tökéletesen ismer, én is jobban megismerjem, illetve azt, hogy őszinte, mély kapcsolattá alakuljon kettőnk kapcsolata. A teológia pontosan ebben volt segítségemre. A kurzusoknak köszönhetően óráról órára érezhettem a hitben való megerősödésem. A kozmológiát tanulmányozva, belegondolva a teremtett világ precizitásába vagy hihetetlen nagyságába, nagyon megerősödött bennem Isten létének a valósága, amit, habár számtalanszor tapasztalunk, mégis hajlamosak vagyunk mindig megkérdőjelezni.

Kettős évfordulót ünnepel idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara. Az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból november 12–13. között Közelebb hozni a teológiát címmel nemzetközi jubileumi szimpóziumot szervez a kar, az elmúlt 25 évet pedig a 25 évfolyam diákjaival készült interjúkkal idézzük fel. 2007-től a papi szolgálatra készülő teológus hallgatók is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának keretei között végzik egyetemi tanulmányaikat Gyulafehérváron, ők is bekapcsolódnak az emlékezésbe.

Rengeteg kérdéssel jöttem a teológiára (közben még több lett belőle), így most meggyőződésem: ha az ember Isten után kérdez, csakis helyes, igaz válaszra bukkanhat rá, mert „aki keres, az talál”, ugyanis Isten nagyon vágyik rá, hogy megismerjük őt. A teológia átalakította kérdőjeleimet pontokká, kérdéseimet kijelentésekké, de ugyanakkor újabbnál újabb kérdések is megfogalmazódtak bennem: az istenkeresés soha nem ér véget. A szellemi fejlődés mellett nagyon sokat kaptam lelki téren is a teológiától, hiszen azt tapasztalom, hogy itt igazán megvan a lehetőség a személyes imaéletben való elmélyüléshez, fejlődéshez.

Mit jelent 2021-ben kereszténynek lenni?

Kereszténynek lenni 2021-ben szerintem ugyanazt jelenti, mint 1000 vagy 1500 évvel ezelőtt, hiszen a mi Mesterünk ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Krisztusiakként, keresztényekként az a feladatunk, hogy olyanokká váljunk, amilyen az, akit követünk. Talán a mai keresztények legfőképp tetteikkel és tanúságtevő magatartásukkal kell Krisztusra lámpásként világítsanak. A világnak Isten irgalmas, együttérző, elfogadó, a kicsinyhez lehajló, a szenvedőt megsimogató képére kell rámutassanak a keresztények.

Milyen útravalót adnál a teológia elkövetkező nemzedékeinek?

Egyszer valaki azt mondta nekem: „Szeresd Istent és hagyd, hogy ő is szeressen!”

Én is ezt üzenem a teológia elkövetkező nemzedékeinek. Szeresd Istent, keresd őt, figyeld, ahogy az életed minden eseménye a javadat szolgálja. Hagyd, hogy szeressen és átalakítson szeretetével.