Hitoktatás és szinodalitás

Négy egyházmegye hitoktatásért felelőseinek online megbeszélése

0
1837

Az idei tanévben második alkalommal gyűléseztek az online térben a négy egyházmegye tanfelügyelői és módszertani felelősei. A Böcskei László nagyváradi megyés püspök által november 8-ra összehívott megbeszélésnek négy fő napirendi pontja volt. Először arról az online hálaadó szentségimádásról egyeztettek, amelyet a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának felhívásához csatlakozva tartanak november 20-án 19 órától.

A kongresszust megelőzően februártól augusztusig minden hónap első csütörtökén tartottak szentségimádást hasonló módon, akkor a hét alkalom mindegyikét más-más „kis” egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hitoktatói és az ő diákjaik szervezték, most viszont mindegyik egyházmegye beszáll a szervezésbe. Az előkészületek most is a Trello-felületen zajlanak, ami lehetővé teszi az egyidejű és mindenki számára elérhető online munkát. A Böcskei László püspök által vezetett, elsősorban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ajándékaiért mondott közös imába minden hitoktatónak és minden diáknak, sőt minden érdeklődőnek lehetősége lesz bekapcsolódni a hittan.ro honlapon és a honlap Facebook-oldalán elérhető közvetítés által.

„Hitoktatóink a szinodális folyamatban/szinodális út a katekézisben – lehetőségeink, feladataink” – ez volt a gyűlés második napirendi pontja, amelynek megvitatása során az egyes egyházmegyék eddig megfogalmazott terveit és kapcsolódó gyakorlatait vették számba, majd a 2023-as püspöki szinódus „Járjunk együtt!” mottójának jegyében a négy egyházmegye hitoktatóit összekapcsoló hidak és közös utak is szóba kerültek. Elhangzott, hogy a hittan.ro szerkesztői is igyekeznek felületeiken utakat, lehetőségeket mutatni és biztosítani a szinodális folyamathoz kapcsolódó hitoktatói tevékenységekhez. A szinódus által hirdetett irányelvekre: a közösségbe tartozásra, a közösségformálásra és az abban való aktív részvételre, valamint a misszió vállalására nem „járulékokként”, hanem saját hivatása alapjegyeiként kell tekintsen minden hitoktató/katekéta – hangzott el a gyűlésen. A szinodális folyamat pedig a hitoktatók számára is nagyszerű lehetőségnek mutatkozik a hivatásban való megerősödésre. Ezért Böcskei László püspök a folyamatba való tevékeny bekapcsolódásra buzdította a jelenlévőket és általuk kerületeik, egyházmegyéik többi hitoktatóit is.

Az elmúlt tanév során a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ két ízben is módszertani kiskonferencia-sorozatot szervezett a négy egyházmegye hitoktatói részére. A tanév végi záráskor a résztvevők kifejezték igényüket a folytatás iránt, így már el is kezdődött az új tanév hasonló programsorának szervezése. Nemes István és Ozsváth Judit szervezők elmondása szerint a sort most egy, január 15-re tervezett, a szinodalitás és katekézis kapcsolatát vizsgáló online „nagykonferencia” nyitja. A plenáris előadásokat, szekcióüléseket és műhelyeket magába foglaló program tulajdonképpen felvezeti az újabb, a szindoláis folyamat alapelveit hangsúlyozó módszertani kiskonferencia-sorozatot. A szeged-csanádi egyházmegye hitoktatásért felelős szakembereinek és hitoktatóinak részvételével zajló programot hamarosan meghirdetik a szervezők.

Az online gyűlés negyedik pontja a Hivatások nyomában című projekt ismertetéséhez kapcsolódott. Benedek Ramóna főszervező elmondta, hogy a teológiai líceumok és tagozatok diákjait megszólító, sok éve zajló, nagyváradi kezdeményezésű program ebben a tanévben sem marad el, de a tavalyihoz hasonlóan most is az online térbe szorul, és nem vetélkedőként, hanem projektként lesz meghirdetve. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetével partnerségben szervezendő program keretében most – az évfordulók kapcsán – Loyolai Szent Ignác, illetve a jezsuita rend, valamint Assisi Szent Ferenc és a ferences rend történetéhez, szellemiségéhez és lelkiségéhez kerülhetnek közelebb és a kreatív feladatok által a szinodális egyház valóságáról is tapasztalatot szerezhetnek a résztvevő középiskolás fiatalok.

A fentiek igazolják, hogy a négy egyházmegye módszertanosai gyűlésének minden pontja a szinodális folyamathoz kapcsolódott: a szentségimádásban való lelki „találkozás”, a tematikus konferencia keretében való együtt gondolkodás és közös tanulás, a példaképekhez közelebb vivő projekt és a többi említett lehetőség is a szinódusi „együtt járásra” hívja és sarkallja a hitoktatókat.

Ozsváth Judit

MEGOSZTÁS