Szék, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós: befejeződtek az őszi bérmálások

0
1848


Az idei bérmálások sora a hétvégén lezárult, két, a belső-szolnoki főesperesi kerülethez tartozó helység mellett a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián tartott ünnepi szentmisével, illetve az annak keretében kiszolgáltatott szentséggel. Rövid, képes beszámolónk segítségével olvasóink is betekinthetnek e három közösség ünneplésébe.

A széki templomban a bérmálási szentmise november 6-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött. A bérmálás szentségében Kerekes László segédpüspök részesítette a széki katolikus plébánia fiataljait. Mindannyian, valamint a plébániát ellátó és a fiatalokat felkészítő ferencesek a jó Istennek adtak hálát a felemelő szép ünnepért.

A szamosújvári templomban november 6-án délután 5 órakor tartották a bérmálási ünnepi szentmisét. Szamosújváron Kerekes László segédpüskök 15, a szentség felvételére felkészült fiatalt bérmált meg. Molnár Árpád kántor vezette a kórust, amely az alkalomra felkészülten szolgálta a liturgiát.

A szentmise végén Mile Lajos kolozsvári magyar főkonzul olvasta fel Áder János magyar köztársasági elnök levelét, amellyel Küsmödi Attila plébánosnak magyar köztársasági kitüntetést adományozott a gyulafehérvári érseki levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában és a szamosújvári római katolikus templom felújításában vállalt szerepéért.

A plébános kiemelkedő szervező munkáját Kerekes László segédpüspök is megköszönte a főegyházmegye nevében.

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániatemplomban a bérmálási szentmisét november 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartották, itt hatvan fiatal várta, hogy Kovács Gergely érsek a bérmálás szentségét kiszolgáltassa nekik.

„Minden megbérmálttal erősebb lesz a közösség”, mondta köszöntőjében az egyházközség gondnoka, és erre visszautalva a főpásztor is arra biztatta a frissen megbérmáltakat: épüljenek be immár felnőtt hittel a közösség életébe.

Erre való eltökéltségükről már a szentmise elején, a köszöntéseknél hitet tettek a bérmálkozók, akik egy éven át készültek, s mint elmondták, ezalatt a tanulás mellett sok szép beszélgetés, tanúságtétel részesei is voltak. Az ünnepi pillanatokban részt vett a jelenlegi főesperes-plébános, Dávid György mellett a korábbi, a fiatalok felkészítésében részvevő Portik-Hegyi Kelemen is.

MEGOSZTÁS