Czirják Ottó: ha befogadjuk Istent, kegyelmének hordozóivá válunk

Közelebb hozni a teológiát: 25 év, 25 évfolyam

0
1718
Czirják Ottó 2017-ben felvételizett a teológiára

A papi szolgálatra készülő teológushallgatóként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának keretei között Gyulafehérváron kezdte egyetemi tanulmányait 2017-ben Czirják Ottó. 1998-ban látta meg a napvilágot a Hargita hegység lábánál fekvő Csíkmadarason szülei második gyermekeként. Minden gyermeknek megvan a maga álma, hogy mi szeretne lenni, amikor felnő. Számára ez az álom valósággá vált, amikor a középiskola elvégzése után, 2017 nyarán felvételt nyert a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának Pasztorális Teológia Intézetébe. Idén fejezte be az alapképzést, ezt követően elöljárói a kolozsvári Szent Mihály-plébániára küldték pasztorális, gyakorlati évre. Jelenleg a papi élet gyakorlati részébe, a pasztoráció örömeibe és nehézségeibe nyerhet betekintést.

Mit adott számodra a teológia?

A teológia elindított és mintegy útjelzőként vezetett eddigi életemben egy olyan úton, amely még inkább közelebb vitt és visz Istenhez. Habár néha szembesülnöm kell(ett) különböző akadályokkal, mégis hiszem, hogy sikerült elmélyülni, megsejteni valamit az önmagát feltáró Istenből. Papságra készülő fiatalként a gyulafehérvári teológián nemcsak szellemi, hanem lelki képzésben is részesülünk, ezeknek pedig egyensúlyban kell lenni. Kereső emberként válaszokat kaptam, szellemileg fejlődtem, és megtanultam, hogy a lelki életre is legalább annyi figyelmet kell fordítanom, mint szellemi fejlődésemre, hisz ez lesz papi életem forrása – erre tanítottak a teológiai évek.

Kettős évfordulót ünnepel idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara. Az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból november 12–13. között Közelebb hozni a teológiát címmel nemzetközi jubileumi szimpóziumot szervez a kar, az elmúlt 25 évet pedig a 25 évfolyam diákjaival készült interjúkkal idézzük fel. 2007-től a papi szolgálatra készülő teológus hallgatók is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának keretei között végzik egyetemi tanulmányaikat Gyulafehérváron, ők is bekapcsolódnak az emlékezésbe.

Mit jelent 2021-ben kereszténynek lenni?

Kereszténynek lenni elsősorban azt jelenti, hogy krisztusi embernek lenni, mindig, minden körülmény között. Erre az emberségre mint alapra kell hogy ráépüljön kereszténységünk: hogy a „Föld sója és a világ világossága” lehessünk. Fontosnak tartom, hogy a (poszt)modern világban keresztény és krisztusi önazonosságunkra nagyobb hangsúlyt fektessünk, továbbá nap mint nap el kell indulnunk a keresztény értékek keresésének útján. Mindennek alapja az Istennel való kapcsolatunkból, a megszólítottságunkból forrásozik. Mindezek gyümölcse pedig, hogy a mellettünk lévő és élő emberek rá kezdenek ismerni – általunk – az őket szerető mennyei Atyára. Ha befogadjuk Istent, önkéntelenül is kegyelmének hordozóivá és szeretetének tanúivá válunk.

Milyen útravalót adnál a teológia elkövetkező nemzedékeinek?

A jövő generációjának azt üzenném: Bátran, előre! Nem szabad félni az elindulástól, mert bátraké a jövő, és mennyire igaz ez az Istent kereső fiatalokra. Mire van szükség e kalandos úton? Három dologra: egy kis mustármagnyi hitre, elmélyülni vágyó szívre és kereső értelemre. Együtt közösen, lépésről lépésre építhetjük Isten országát, ha merünk közösen álmodni. Mert erre hív Isten, és látni akarja, hogy velünk (veled és velem) különb hely lehet a világ!