Mayer Nándor: a keresztény ember nem az „én”-re, hanem a közösségre fekteti a hangsúlyt

Közelebb hozni a teológiát: 25 év, 25 évfolyam

0
1805
Mayer Nándor 2016-ban felvételizett a teológiára

A papi szolgálatra készülő teológusként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának keretei között Gyulafehérváron kezdte egyetemi tanulmányait 2016-ban Mayer Nándor. Szatmárnémetiben született 1998-ban. Csedregben él, ahol elvégezte az általános iskolát, majd Szatmárnémetiben folytatta tanulmányait a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban. 2016-ban sikeres érettségi után jelentkezett az egyházmegye főpásztoránál, hogy pap szeretne lenni, ezt követően felvételizett a Megtestesült Bölcsességről nevezett gyulafehérvári szemináriumba. 2020-ban fejezte be az alapképzést, majd a hivatástisztázó évet (közismerten „gyakorlati év”) a Szent Alajos Konviktusban töltötte. Jelenleg elsőéves mesterképzésen.

Mit ad számodra a teológia?

Úgy hiszem a teológia a legtöbbet próbálja adni számomra. Elsősorban Isten megismerését (a teológia kifejezés etimológiája: theosz+logosz – Istenről szóló tudomány), másodsorban pedig közösséget és realitást. Hiszem azt, hogy ha Istenről minél több ismeretet próbálok megszerezni, akkor képes leszek elfogadni mindinkább embertársaimat. A teológia segít abban, hogy Isten és az ő tanításainak megismerésén keresztül másokat úgy lássak, ahogyan Isten látja őket. Mindezek mellett segít abban, hogy reálisan és valóságosan lássam azokat a dolgokat, tényeket, amik körülvesznek, és megtanított arra, hogy feladatomat lelkiismeretesen végezzem el ott, ahová Isten helyez engem.

Kettős évfordulót ünnepel idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara. Az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból november 12–13. között Közelebb hozni a teológiát címmel nemzetközi jubileumi szimpóziumot szervez a kar, az elmúlt 25 évet pedig a 25 évfolyam diákjaival készült interjúkkal idézzük fel. 2007-től a papi szolgálatra készülő teológus hallgatók is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának keretei között végzik egyetemi tanulmányaikat Gyulafehérváron, ők is bekapcsolódnak az emlékezésbe.

Mit jelent 2021-ben kereszténynek lenni?

Kereszténynek lenni számomra elsődlegesen azt jelenti, hogy küldetésem van. Kereszténységünk nem szorítkozik csak a templomra. Nagyon szépen kifejezi mindezt a szentmise végén az elbocsátás: „Ite missa est”, vagyis „menjetek, küldetésetek van”. Ez a küldetés minden emberhez szól, hiszen ma, sajnos egyre inkább hangsúlyosabb az individuum. A keresztény ember nem az „én”-re, hanem a közösségre fekteti a hangsúlyt, vagyis ki tud lépni komfortzónájából és Jézussal együtt mer elindulni a világ felé. Mindez nemcsak a klerikusoknak szól, hanem minden világi krisztushívőnek is. Küldetés van a családban, munkahelyen, tömegkommunikáción keresztül stb. A szinódus három kulcsszavával szeretném kifejezni, mit jelent (jelentene) ma keresztényként élni: közösség, részvétel és küldetés.

Milyen útravalót adnál a teológia elkövetkező nemzedékeinek?

Merj bátran ráállni arra az útra, amelyet Isten neked szánt és vállalj részt a küldetésben, ahol épp jelen vagy. Egyre több olyan emberre van szükség, aki kilépve komfortzónájából megismerteti Istent és párbeszédre tud lépni másokkal. Az istenismeretet, amit megszereztél, legyen látható, ezért úgy élj, hogy rajtad keresztül Isten legyen látható. Ha Isten nem tükröződik rajtad keresztül, mit ér akkor a teológia?