Elhunyt Mártin Lőrinc c. esperes, ny. plébános

0
2466
Elhunyt Mártin Lőrinc. Fotó: Szatmári Egyházmegye

„Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben” (Lk 2,29).

A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Mártin Lőrinc c. esperes, ny. plébános november 5-én, életének 76., papságának 52. évében, betegség után, a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva, csendben elhunyt.

1946. október 19-én született Mezőfényen. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskolát a
gyulafehérvári Kántoriskolában, teológiai tanulmányait pedig a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte.1970. április 5-én Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron.

Segédlelkész volt 1970-től Szinérváralján, 1972-től Szaniszlón és 1973-tól Nagybányán a Krisztus Király-plébánián. Plébánosként szolgált 1979-től Krasznasándorfaluban, 1984-től Szatmárnémeti Szent Család-plébánián, 1990-től Nagyszokondon, 1991-től Nagymajtényban, ahonnan 2002-ben betegnyugdíjba vonult.

Földi maradványait Szatmárnémetiben a hídon túli temetőkápolnában ravatalozzák fel, ahol 2021. november 8-án 14 órakor közös szentmise után a temetőben helyezik örök nyugalomra.

Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat!

Forrás: Szatmári Egyházmegye

MEGOSZTÁS