Daly Attila: a lét végső kérdéseire keressük a választ

Közelebb hozni a teológiát: 25 év, 25 évfolyam

0
1658
Daly Attila a Szatmári Egyházmegye székesegyházában szolgál káplánként

A papi szolgálatra készülő teológusként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának keretei között Gyulafehérváron kezdte egyetemi tanulmányait 2014-ben Daly Attila, aki jelenleg a Szatmári Egyházmegye székesegyházának a káplánja. Nagybányán született 1995-ben. A szatmári egyházmegyés pap 2014 és 2021 között járt a gyulafehérvári teológiára.

Mit adott számodra a teológia?

2014-ben a teológia egy felfedező útra hívott meg engem. Kereső ember lévén a lét végső kérdéseire keressük a választ, kérdésekre, amelyek életünk értelmére kérdeznek rá. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember képes arra, hogy a fizikai világ határait túllépve felfedezze Istent a saját életében és a világban is. Mintegy ráhangolódik Isten jelenlétére és szeretetére és ezáltal mérhetetlen vágy születik benne arra, hogy még inkább megismerje azt, aki létére igent mondott, aki őt akarta, hogy legyen.

Kettős évfordulót ünnepel idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara. Az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból november 12–13. között Közelebb hozni a teológiát címmel nemzetközi jubileumi szimpóziumot szervez a kar, az elmúlt 25 évet pedig a 25 évfolyam diákjaival készült interjúkkal idézzük fel. 2007-től a papi szolgálatra készülő teológus hallgatók is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának keretei között végzik egyetemi tanulmányaikat Gyulafehérváron, ők is bekapcsolódnak az emlékezésbe.

A teológia a szív és az értelem tudománya. Hódolatra szólít, elámít, de úgy, hogy létünk egyediségére és értékességére mutat rá. Számomra a teológia mint tudomány nyitottságot adott Isten és ember felé, valamint kulturális érzékenységet, képességet a párbeszédre. Mint intézmény pedig barátságokat adott, sok imában eltöltött időt, illetve egy családot, amelynek részévé váltam.

Mit jelent 2021-ben kereszténynek lenni?

Kihívást! Meghívást és megvalósítást!Kihívást, mert Krisztus üzenetének hirdetése minden kor számára kihívást jelentett. Felfedezni azokat az eszközöket, amelyek által gyümölcsözővé tudjuk tenni igehirdetésünket a Szentlélekkel együttműködve. Kihívást jelent a személyes életünkben is megélni a kereszténységet. Ezért meghívás is arra, hogy elmélyüljünk, megerősödjünk és megéljük hitünket. És talán a megvalósítást nem kell megmagyarázni.

Milyen útravalót adnál a teológia elkövetkező nemzedékeinek?

Legyetek jobbak, ügyesebbek, talpra esettebbek, mint mi. Nem mintha mi ne lettünk volna azok. Legyetek bátrak, hisz ez egy életre szóló kaland, amire vállalkoztok, de megéri.

A Follow The Flow együttesnek A holnap küszöbén című dalának egyik versszakát szeretném batyutokba helyezni: Még nehéz a szem / A hajnali szél a harangon finoman játszik / A villanyoszlopok fénye alatt / Az éjszaka nyoma még látszik / Annyira lassan jár egyik láb után a másik / Hogy ásítok, amire a saját árnyékom utánam mászik / A valóság kemény, küzdök a feladattal / De minden reggel a remény is együtt kel a nappal / Tudom, hogy valóra válik, el nem múlik az álom.