Húszéves a brassói Szent Kereszt-templom

0
1734
Foto: Nicu Fărcaş

Huszadik évfordulót ünnepeltek Brassóban. Máthé Vilmos abban a húsz évvel ezelőtti, bizonytalan, gazdaságilag ingatag időben — felmérve a katolikusok igényét — bele mert kezdeni egy új templom építésébe. A templom felépült a Szent Kereszt tiszteletére, falai közt egymásra és Istenre találva dicsérhetik hívek az Urat, adhatnak hálát azért, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, a Szent Kereszt mutatja számunkra a követendő utat.

A templom alapkövét 1994 októberében tették le, majd 1995–2001 között épült fel, nagyrészt külföldi segítséggel, csekély százalékban a hívek adománya révén.

A területet az akkori brassói polgármester jóvoltából kapták templomépítésre. A tervet Novák István Ybl Miklós-díjas szegedi tervező készítette, a helyi követelményeknek megfelelően Szente László és munkatársai véglegesítették, majd Szente László vezette az építkezési munkálatokat.

A templombelső berendezése (padok, oltár, papiszék, ambó, keresztelőkút, tabernákulum) a sepsiszentgyörgyi Caritas műhelyéből, valamint a dél-tiroli Ortiseiből (a Szent József-, Boldogságos Szűz Mária- és Jézus Szíve-szobrok) valók. A nagykereszt a szegedi Kriegel Sándor műve, a keresztúti képek Sonkuti Rita festőművész alkotásai. A Szent István- és Szent László-festmények egy hódmezővásárhelyi művész alkotásai, a harang és toronyóra a monori Farkas Titusz mester műve.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én ünnepelték a templom búcsúját.
Az ünnepi szentmise elején Hajdú János kerületi főesperes méltatta Máthé Vilmos plébános húsz évvel korábbi bátorságát, amelkyel az új templom építésébe belevágott.

A búcsúünnep szónoka Hurgoi János volt, a gyulafehérvári érseki hivatal irodaigazgatója, aki felidézte Jézus szavait a Nikodémussal folytatott beszélgetésből János evangéliumának alapján: ahogyan Mózes felemelte a rézkígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiát is felemelni, hogy aki hisz benne, az örökké éljen. Mert Isten annyira szerette az embereket, hogy odaadta az egyetlen Fiát értük! Azért tette ezt, hogy aki hisz a Fiában, annak ne kelljen végleg elpusztulnia, hanem örökké éljen.
Hurgoi János arra hívta fel mindenki figyelmét: a szent kereszt térben és időben a világ középpontjában áll. A kereszt áll, a világ forog.

A kereszt két karja a légbe szét szalad — írja Weöres Sándor. Krisztus világot átölelő karjai azt jelentik, hogy nemcsak én vagyok értékes ember, hanem embertársaink is valahányan azok.

Az ünnepen Perce László, Magyarország csíkszeredai konzulja köszöntőbeszédében azt emelte ki, hogy a 20 éves templom a keresztény identitás oszlopa. A szentmise ünnepélyességét emelte a kórus éneke László Barna kántor vezetésével. A Boldog Gizella nőegylet, a hittanos ifjúság kaláccsal kínálta az ünneplőket.

A húszéves templom híveit a továbbiakban, a következő húsz és újabb húsz esztendőben is Isten áldása, szeretete és megtartó ereje legyen kísérje!

Gál Hajnal