Szinódusi kapcsolattartó bizottság segíti a szinodális folyamatot a főegyházmegyében

0
1563

Bizalmát és reményét fejezte ki Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 2021/IX. számú körlevelében, hogy a püspöki szinódus egyházmegyei szakasza gyümölcsöt terem egymás történeteinek, tapasztalatainak, kihívásainak, reményeinek a meghallgatása által. A főpásztor körlevelében közzétette a szinódusi kapcsolattartó bizottság összetételét is.

A körlevél emlékeztet, hogy a szinodális folyamat három szakaszból áll. Az első az egyházmegyei szakasz, amely a 2021. október 17-én tartott megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ezalatt arra keresik a választ, hogyan valósul meg ma a főegyházmegyében az „együtt járás” (az egyház, Isten népe nem statikus, mozgásban van, ezt jelenti a szinódus szó is: szünodosz = szün+hodosz, együtt úton lenni, közösen járni), és milyen konkrét lépésekre hív a Lélek, hogy növekedjünk a szünodoszban.

A jövő év márciusáig tartó főegyházmegyei szakaszban is erre kerül a fókusz: találkozni, meghallgatni és helyesen dönteni. A szinodális folyamat középpontjában a küldetés kérdése áll: hogyan tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben élünk. Erre keresik a választ, ehhez kérik a Szentlélek segítségét, aki arra vezet, amerre Isten akarja, és nem arra, amerre a személyes elképzelések és ízlések vezetnének. Nem (csak) a végeredmény fontos, hanem maga a folyamat: az út, amelyen együtt járunk. A meghívás a közösség építésére szól, a részvételre és a küldetés vállalására, a meghallgatásra és a párbeszéd gyakorlására. A találkozásoknak és megbeszéléseknek imádságos légkörben kell folyniuk, hangsúlyozza a körlevél.

Ahhoz, hogy a párbeszéd és munka a főegyházmegyében jól működjön, Kovács Gergely érsek szinódusi kapcsolattartó bizottságot hozott létre Csont Ede tusnádi plébános vezetésével, az alábbi összetétellel: Buciuman Gheorghe Traian plébános; Csíki Szabolcs plébános, ifjúsági főlelkész; Kiss Endre szemináriumi spirituális; Sajgó Balázs Caritas-lelkivezető; Szénégető István plébános, a családpasztorációs iroda vezetője; Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök; Homa Ildikó SSS rendi elöljáró; Bíró János kántor; Mihály Magdolna gyógyszerész; Molnár Izabella, a pasztorális iroda munkatársa; Szőcs Csilla FIF-munkatárs; Tamás Levente iskolaigazgató.

A közösségi média által folyamatosan tájékoztatnak a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszáról. Az érsekség honlapján külön menüpontot hoztak létre, ahol ezzel kapcsolatos információkat és segédanyagokat osztanak meg. Kovács Gergely érsek arra kéri a főegyházmegye papjait, szerzeteseit és híveit, hogy imádkozzanak az egyházért, amikor erre a fontos lelki megújulására készül.