Bérmálás a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben

0
3293

A székelyudvarhelyi kerületben 918 lány és 893 fiú bérmálkozott, azaz összesen 1811 bérmálkozó részesült a szentségben az október 11-31 között lezajlott bérmakörút során. A kerület egyes helyszíneiről kapott információk és fotók segítségével igyekszünk képes összefoglalót nyújtani az e kerületben történt ünnepségekről.

A homoródkarácsonyfalvi templomban a bérmálási szentmisét október 11-én, hétfőn délután 5 órától tartották. A közösségben 13 fiatal járult a szentséghez, amelynek kiszolgáltatója Kerekes László segédpüspök volt.

Az etédi templomban a bérmálási szentmise október 12-én, kedden délelőtt 10 órakor kezdődött. A közösségben öten készültek fel a szentség felvételére és részesültek a Szentlélek ajándékaiban.

A székelykeresztúri templomban délután 5 órakor kezdődött a bérmálás, 50 fiatal (26 lány és 24 fiú), valamint egy idősebb személy részesült a Szentlélek, a nagykorúság szentségében.

A bögözi templomban a bérmálási szentmisét október 13-án, szerdán délelőtt 10 órakor, a felsőboldogfalvi templomban pedig délután 5 órakor tartották.

A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániához tartozó Felsőboldogfalván 37 bérmálkozó készült fel a szentség felvételére, 19 fiú, egy férfi, 17 lány. A jelöltek közül 25 boldogfalvi, 11 bikafalvi és egy patakfalvi illetőségű. A szentséget Kerekes László segédpüspök szolgáltatta ki számukra.

A székelylengyelfalvi templomban a bérmálási szentmisét október 14-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor, a nyikómalomfalvi templomban pedig délután 5 órakor tartották. Itt 26-an részesültek a bérmálás szentségében.

Az erdőszentgyörgyi templomban a bérmálási szentmise október 15-én, pénteken délelőtt 10 órakor, a parajdi templomban pedig délután 5 órakor kezdődött, Parajdon 34-en részesültek a keresztény nagykorúság szentségében.

Az erdőszentgyörgyi templomban a bérmálási szentmisét október 15-én, pénteken délelőtt 10 órakor tartották. Itt Kerekes László segédpüspök13 bérmálkozót kent fel a Szentlélek kenetével.

A szovátai templomban október 16-án, szombaton a délelőtt 10 és a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében volt bérmálás.

Zetelakán a bérmálást megelőzte egy háromnapos lelkigyakorlat, amelyet Balázs Imre plébános tartott. A hívek gyóntak ezalatt, a szentmisében meghallgatták az elmélkedéseket, amelyekben főképp a bérmálkozandók lettek megszólítva.

A bérmálás napján, október 17-én, vasárnap a püspököt reggel fél 10-kor fogadták a templom kapujában a Szent Kereszt ereklyével. Más alkalmakkor a falu végén várták a főpásztort és hintón kísérték a templomig a székelyruhás hívek, ez most a járványügyi helyzet miatt maradt el.

A templom előtt a püspök szenteltvízzel hintette meg a híveket, majd bevonult a templomba egy rövid imára, aztán készült a szentmisére. A zetelaki templomban a bérmálási szentmise október 17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött, Kerekes László segédpüspök 96 fiatalt bérmált meg, 47 lányt és 48 fiút.

A székelyvarsági templomban október 17-én délután 5 órakor volt a bérmálás.

A küküllőkeményfalvi templomban a bérmálási szentmisét október 18-án, hétfőn délelőtt 10 órakor, a vágási templomban pedig délután 5 órakor tartották.

A székelyszenttamási templomban október 19-én, kedden délelőtt 10 órakor tartották a bérmálást.

Ugyancsak október 19-én délután 5 órakor tartották a székelyszentkirályi templomban a bérmálási ünnepséget.

A kápolnásfalvi templomban október 20-án, szerdán délután 5 órakor volt a bérmálás.

Zeteváralján a bérmálási szentmise október 21-én, csütörtökön délután 5 órakor kezdődött.

A fenyédi templomban a bérmálási szentmisét október 22-én, pénteken délelőtt 10 órakor ünnepelték.

A korondi templomban ugyanaznap délután 5 órakor Kerekes László segédpüspök 42 fiatalt bérmált.

A szentegyházi templomban a bérmálási szentmisét október 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor tartották. A szentkeresztbányai templomban délután 5 órakor volt az ünnepi szentmise, ahol 36 lány és 43 fiú bérmálkozott. Mindkét helyen Kerekes László segédpüspök szolgáltatta ki a szentséget.

Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-plébániatemplomban október 24-én, vasárnap a délelőtt 10 órakor, a székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban pedig délután 5 órakor volt a bérmálási szentmise.

Az atyhai templomban október 25-én, hétfőn délelőtt 10 órakor volt a bérmálási szentmise, és 12 jelölt részesült a szentségben.

A székelypálfalvi templomban délután 5 órakor nyolc bérmálkozót részesített a szentségben Kerekes László segédpüspök.

A pálpataki templomban a bérmálási szentmise október 26-án, kedden délelőtt 10 órakor volt, itt 13-an bérmálkoztak, a fenyőkúti templomban délután 5 órakor 16 bérmálkozó várakozott a szentségkiszolgáltatásra.

A bethlenfalvi templomban Kerekes László segédpüspök celebrálta a bérmálási szentmisét október 27-én, szerdán délután 5 órakor, amelynek keretében 46 jelölt részesült a bérmálás szentségében.

A kadicsfalvi templomban a bérmálási szentmise október 28-án, csütörtökön délután 5 órakor kezdődött, 28 bérmálkozó várta, hogy Kerekes László püspök elvégezze a szentségkiszolgáltatást. 

A máréfalvi templomban a bérmálási szentmisét október 29-én, pénteken délután 5 órakor tartották, itt 69-en készültek fel a szentség felvételére.

A lövétei templomban a bérmálási szentmisét október 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor tartották a felújított templom megáldásával együtt. A szentséget Kerekes László segédpüspök szolgáltatta ki 159 fiatalnak, 80 fiúnak és 79 lánynak.

A farkaslaki templomban október 30-án, szombaton délután 5 órakor volt a bérmálási szentmise. Kovács Gergely érsek 54 lánynak és 56 fiúnak szolgáltatta ki a szentséget. A zenei szolgálatot Bakos Árpád kántor vezetésével a Zeng a magasság kórus látta el.

A környékbeli papok koncelebrálásával bemutatott szentmise előtt Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte a főpásztort, ezt követően Tamás Anna bérmálandó diáklány szavalt.

„A bérmálkozás mindenkinek az egyik személyes pünkösdje” — mondta a főpásztor. “Legyetek meggyőződve arról, hogy itt ma pünkösd van, itt ma a Szentlélek kiárad rátok és megerősít. Képessé tesz benneteket arra, hogy az egyházban a nektek szánt küldetést teljesíteni tudjátok.”

Oroszhegyen október 31-én, vasárnap reggel fél 10-kor 87 bérmálkozó székely ruhában, az oroszhegyi templom előtt díszsorfalat állva várta Kovács Gergely érseket, akinek díszes, a huszárok, valamint Opra István plébános és a gondnokok által kísért hintója rövidesen megérkezett a plébánia és a templom előtt várakozók nagy örömére, számolt be Kovács Árpád.

Elsőként Bálint Elemér-Imre polgármester köszöntötte. „Kiemelkedően fontos nekünk ez a mai ünnep: a 90’-es évek útkeresése után ma már érezzük az új évezred elején, hogy magunkra találtunk, átestünk már a nagy felismerésen, ami arról szól, arról a természetes dologról szól, amit őseink ránk hagytak, mégpedig itthon a legmegfelelőbb házat, hazát, közösséget teremteni. Köszönjük, hogy látogatásával minket ebben a hitünkben, és munkánkban megerősít.”

A polgármester köszöntő beszéde után az oroszhegyi zenészekből álló élőzenekar koncertje következett, majd a bérmálkozók székely ruhában kettős sorban bevonultak a templom első padjaiba, ahová követték őket a keresztszülők is.

Az ünnepi szentmise 10 órakor vette kezdetét, a főpásztort az egyháztanács tagjai, Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes és a kerület papjai kísérték be a templomba, a kórusból hangzó Az Úr Lelke éneklésével.

A plébános után Vass G. László gondnok köszöntötte az érseket, valamint a bérmálkozók kisebb csoportja. Az evangélium után Opra István plébános bemutatta a bérmálkozókat: 85 oroszhegyi bérmálkozót, egy székelyszentkirályit és egy székelykeresztúrit, akik kellően előkészültek a bérmálkozásra és a szentség kiszolgáltatására.

Ezt követően következett Kovács Gergely érsek homíliája, melyben a bérmálkozás fontosságát hangsúlyozta, majd a bérmálkozókhoz szólva kiemelte: ezentúl a keresztény közösség felelős tagjaivá válnak. Megköszönte a szülőknek, bérmaszülőknek, Opra István plébánosnak, hogy elkísérték ezen az úton a bérmálkozókat és kérte őket, hogy segítsenek nekik a továbbiakban is, majd a főpásztor kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a fiataloknak.