Guia Laurean Hugó OFM: testvérként tekintsünk az egész teremtett világra

Közelebb hozni a teológiát: 25 év, 25 évfolyam

0
2887
Guia Laurean Hugó OFM a csíksomlyói kegytemplom igazgatója

A papi szolgálatra készülő teológusként a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának keretei között Gyulafehérváron kezdte egyetemi tanulmányait 2009-ben Guia Laurean Hugó ferences szerzetes. 1988-ban született Temesváron, majd hároméves korától Nagykárolyban nőtt fel. 2007-ben az érettségit követően jelentkezett a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartományba. Csíksomlyón volt jelölt, majd Szécsényben novícius. 2009-ben Kaplonyban tett első alkalommal ideiglenes szerzetesi fogadalmat, majd azon év őszén kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. 2016. június 4-én szentelte áldozópappá Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a csíksomlyói kegytemplomban. Első állomáshelye Dés volt, ahol káplánként szolgálta Isten népét 2019. augusztusáig, ahonnan Kolozsvárra került, a Havasboldogasszony ferences templom igazgatója lett. 2020. augusztus 1-től a csíksomlyói kegytemplom igazgatói szolgálatát látja el.

Mit adott számodra a teológia?

A hittudományi főiskolán töltött évekről elmondhatom, hogy megerősítettek hitemben, példaképekkel és életre szóló barátságokkal ajándékoztak meg. Mindenekelőtt köszönöm ezt a fölséges és dicsőséges Istennek, nevelőimnek, tanáraimnak, évfolyamtársaimnak és a többi egyetemistának. Elmélyítette hitemet, mert előmozdította és nap mint nap hangsúlyozta számomra az Istennel való személyes találkozást, párbeszédet az egyéni és a közösségi imában, az előadásokban, a közös gondolkodásban, útkeresésben és tanulásban. Keresztény életünk, annak magassága és mélysége, továbbá hivatásunk egy felbecsülhetetlen ajándék, amely igazán boldoggá tesz bennünket. Éljünk vele! Éljük meg!

Kettős évfordulót ünnepel idén a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara. Az egyetem 440 évvel ezelőtt alapított intézményi elődjére, a kolozsvári jezsuita akadémiára tekint vissza, illetve a kar fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból november 12–13. között Közelebb hozni a teológiát címmel nemzetközi jubileumi szimpóziumot szervez a kar, az elmúlt 25 évet pedig a 25 évfolyam diákjaival készült interjúkkal idézzük fel. 2007-től a papi szolgálatra készülő teológus hallgatók is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának keretei között végzik egyetemi tanulmányaikat Gyulafehérváron, ők is bekapcsolódnak az emlékezésbe.

A teológiai évek hangsúlyozták számomra annak fontosságát, hogy Istenre figyeljek, tőle tanuljak, mint legfőbb Mesteremtől és egyben Atyámtól. Róla ne elvontan, érthetetlenül tegyek tanúságot, szóljak, hanem érthetően, a mai kor nyelvén kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ez csak úgy valósulhat meg, hogy meghallgatom testvéreimet, figyelek arra, amit mondanak, és tettekkel teszek tanúságot a személyes Istenről és evangéliumáról.

Továbbá ez az időszak abban segített, hogy még jobban vágyódjam ferences családom szellemi kincseire és örökségére, ezeknek felfedezésére és másokkal való megosztására, ezért is döntöttem úgy, hogy licensz- és mesteri dolgozatomat a zetelaki születésű P. Boros Fortunát OFM erdélyi vértanúnk életéről, munkásságáról és vértanúhaláláról írtam.  

Mit jelent 2021-ben kereszténynek lenni?

Meghívás arra, hogy nap mint nap az Úrral együtt éljünk, vele megosszuk életünket! Az evangéliumot, az örömhírt, ami örökérvényű, azt magunkévá kell tenni, felismerni, hogy nekünk szól, és megalkuvás nélkül ez legyen egyedüli életformánk.

Testvérként élni, közeledni minden emberhez. Ez számomra azt jelenti, hogy kész vagyok meghallgatni, segítségére lenni, vele együtt élni, dolgozni és imádkozni, és megbocsátani hetvenszer hétszer. Testvért látni az egész teremtett világban, őt szeretni, gondját viselni, elvezetni a kiengesztelődéshez és minden teremtményt Isten magasztalására buzdítani.

Milyen útravalót adnál a teológia elkövetkező nemzedékeinek?

Tekintsék ajándéknak, legnagyobb méltóságuknak, hivatásuknak és küldetésüknek, hogy Isten fiainak hívják őket, mert valóban azok. Legyenek egymásnak igazi testvérei és barátai, akik megerősítik egymást a hitben, a jóban és a szolgáló szeretetben. Sohase felejtsék, hogy minden tudomány, különösképpen a teológia, kéz a kézben kell járjon az imádság és az áhítat szellemével, a tettekben megmutatkozó szeretettel, hogy ezáltal személyes kapcsolatot ápoljanak a bennük lakó Istennel és testvéreikkel, így szőlővesszőkként megmaradnak a szőlőtőn, és a maguk és mások boldogságára bőséges termést tudnak hozni.