Megújult Lövéte temploma

0
4224
A szerző felvétele

Október 30-án, szombaton 10 órától templommegáldással egybekötött bérmálásra kerül sor a lövétei Kisboldogasszony-templomban. A bérmálás szentségét Kerekes László segédpüspök szolgáltatja ki 159 fiatalnak, 80 fiúnak és 79 lánynak. A bérmálási szentmise keretében kérik az immár belsőleg is megújult templomra Isten áldását.

Az elmúlt években elkezdődött felújítási munkálatokat az idén sikerült befejezni: a szentélyben és a sekrestyében a padlózat felszedését, a szigetelési munkálatok kivitelezését, a padlófűtés csöveinek lefektetését és a padlózat gránitkővel való burkolását végezték el. Ezzel párhuzamosan sikerült elhelyezni a padlózatba, illetve a falakba a szükséges vezetékeket a villanyszerelési munkálatokhoz.

Ez alkalommal a főoltár, a két mellékoltár, a szószék és egyéb tartozékaik újrafestési, aranyozási munkálatai is megvalósultak. Az egyházközség szülöttje, Fazakas Zoltán Márton OPræm csornai apát restauráltatta a templom régi barokk örökmécsesét és monstranciáját. Augusztusban a szentély új liturgikus bútorzattal – misézőoltár, ambó, processziós kereszt, húsvéti gyertyatartó, papi és ministráns székek – gazdagodott. A kórus padlózatát is gránitkővel burkolták és elkészültek az oda szánt új padok is.

A templom felújítását a magyar és román kormány, Hargita Megye Tanácsa, a helyi önkormányzat, a közbirtokosság, több lövétei és Lövétéről elszármazott vállalkozó és a kedves hívek támogatták.

László István (id.) lövétei plébános

MEGOSZTÁS