Szívből élünk – 100 éve Jézus Szíve társaságában

0
1196

A Jézus Szíve Társasága számára 2021 jubileumi esztendő, melynek kapcsán az elmúlt hónapokban a közösség több megemlékezést is tartott.

A centenárium megünneplése január 1-jén, a Társaság születésnapján kezdődött Budapesten. A hajdani Mária Kongregáció kápolnájában belső ünnepet tartott a közösség, melynek során az első tizenkét testvér eskütételére emlékezve a jelenlévők megújították elköteleződésüket. Április 8-án Pécelen, a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában 100. születésnapján köszöntötték a Társasággal egyidős Maróti Margit testvért, aki egészen fiatalon, 15 éves korában adta Istennek életét. Ő az egyedüli élő testvér, aki még személyesen találkozott az alapítóval, Bíró Ferenc jezsuitával. Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye volt június 13-án a pesti Jézus Szíve-templomban tartott nyilvános rendezvény, amelyre a Társaság tagjai meghívták barátaikat, munkatársaikat, az intézményeikhez valamilyen módon kapcsolódó ismerőseiket.

Októberben, az alapító születésnapjához kapcsolódóan rendhagyó ünnepségekre került sor a Jézus Szíve Társaságában. A jubileumi évben film készült a magyar alapítású apostoli élettársaságról, melynek bemutatására a különböző helyeken élő közösségek nagyjából egy időben szerveztek filmnézést, ünnepségeket Budapesten, Pécelen, Szatmáron, Kecskeméten. A távolság ellenére a közösségi ünneplés hasonló módon történt: közös imádság és/vagy szentmise, a Társaságról készült filmalkotás, valamint a szatmári püspök köszöntőjének megtekintése, agapé, beszélgetés a meghívottakkal.

Az ünnepi előkészületek minden közösségben a tervezéssel és a részfeladatok elosztásával kezdődtek. Voltak, akik a meghívókat készítették, mások a sütés-főzést vagy a szentmise előkészítését vállalták, a vendégfogadásba lehetőség szerint mindenki bekapcsolódott. A különböző helyszíneken tartott szentmiséken megemlékeztek P. Bíró Ferencről, odaadott életéről és munkásságáról, az alapításról, valamint a Társaság jelenlegi életéről. Ezután került sor a kisfilmek megtekintésére, illetve a Szívből élünk című alkotás premierjére.

Schönberger Jenő szatmári püspök videóüzenetében Ad multos annos! kívánsággal köszöntötte a 100 éves Jézus Szíve Társaságát, melynek több tagja a szatmári egyházmegyéből származik, és több mint negyedszázada jelenlétükkel gazdagítják a szatmári katolikus közösséget. 2019 nyarán a szatmári püspök személyesen fogadta a Társaság tagjait, akik az alapító 150. születésnapja alkalmából szervezett zarándoklaton vettek részt.

P. Bíró Ferenc SJ Munkácson született, gimnáziumi tanulmányait Szatmáron végezte, ott hallotta meg szívében Isten hívását.

A Szívből élünk alkotás a Jézus Szíve Társasága jelenét és archív felvételek segítségével a múltját is bemutatja, bízva abban, hogy a jövő nemzedéknek is tovább tudják adni azt a lelkiséget, melyet P. Bíró megálmodott, és válaszolva a kor kihívásaira meg is valósított.

A közösségi együttléteket fényképek „dokumentálják”, melyek révén a távollévők és a kedves olvasó is ízelítőt kaphat/láthat a különböző helyszíneken zajló ünnepségekről.

Elcsípett mondatok beszélgetésekből, megosztásokból:

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem ezen a közös ünnepen. Jó volt látni a fiatalokat!”

 „Örülök, hogy itt voltak a jelenlegi és hajdani kollégisták családjukkal, gyerekeikkel együtt.”

 „Jól éreztem magam, hogy a háttérben tevékenykedhettem az ünnep előkészítésében; jobban feltalálom magam ebben a szerepben, mint a vendégfogadásban. De az Isten figyelmességét, gondoskodását tapasztaltam abban, hogy meglepetésként egy számomra nagyon kedves ismerősöm is befutott.”

„Ahogy a közös célért dolgoztunk, intenzívebbnek éltem meg a közösségi életet.”

„A nap fénypontja az óriástorta volt a „100 éve együtt Jézus Szíve Társaságában” felirattal.”

 „Pécelen, a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában tartott szentmisén a helyi Coelestis Regina énekkar szolgált. A népénekek mellett többszólamú kórusműveket is énekeltek. A szép énekek mellett a karnagy gyönyörű orgonajátéka is nagy örömet jelentett lakóinknak. Mise végén lelkes tapssal köszönték meg az orgonista, valamint az énekesek szolgálatát.”

 „Munkatársaink és önkéntes fiataljaink sokat dolgoztak, sok áldozatot hoztak a nap sikeréért. Többen az előkészítő munkákban vettek részt, mások a lakóinknak segítettek, mivel Ők már nehezen tudnak mozogni, közlekedni az épületben.”

„Az ünnepi szentmisére az Otthon több lakója eljött, mint ahogy általában szoktak. A lelkükben lévő ünnepi hangulatot az is tükrözte, hogy elővették az ünnepi ruhájukat, hogy így is megtiszteljék az ünnepi alkalmat.”

„Sok lakónk jelen volt a filmvetítésen is. Tetszett nekik a filmek esztétikuma, a környezet, amit szemlélhettek, miközben hallgatták az interjúkat. Egyik lakónk Szatmárnémeti környékéről származik; benne Schönberger Jenő szatmári püspök úr köszöntője személyes élményeket ébresztett. A Szívből élünk című filmben örömmel fedeztek fel ismerős arcokat az Otthon munkatársai és a lakók közül. Ez az alkotás nemcsak élményt jelentett számukra, hanem képet kaphattak Társaságunk lelkiségéből, tevékenységéből, munkaterületeiből.”

„A film megmutatta, hogy vitalitás van a Társaságban. Erre holnap és holnapután is emlékezhetünk majd…”

„Gratulálok! Nagyszerű a film. Jó volt egyben látni a Társaság szerteágazó munkáját.”

 „Élmény volt látni alapító atyát az archív felvételeken. Isten éltessen Pater Bíró!”

Végül, de nem utolsósorban: DEO GRATIAS! 

Nagy-nagy köszönet illeti Halmi Krisztinát, aki a film ötletadója, kidolgozója, szervezője volt. Köszönet a kitartásáért, a sok-sok munkáért, valamint köszönet mindenkinek, aki segített a film létrejöttében.

A filmet az Igen Média Kft. munkatársai készítették. Nyilvános vetítéséről tudósítunk.

Kép és szöveg: Jézus Szíve Társasága

Forrás: szerzetesek.hu